13-punktsprogram från Sverigedemokraterna: Så ska Oskarshamn bli en tryggare stad

13-punktsprogram från Sverigedemokraterna: Så ska Oskarshamn bli en tryggare stad

2022-07-28 Av av Peter A Rosén

ANNONS: Kommunfullmäktige i Oskarshamn 12 juni 2023

OSKARSHAMN

Sverigedemokraternas förslag för ett tryggare Oskarshamn innehåller 13 punkter.

Mattias Bäckström Johansson (SD) – riksdagsledamot från Oskarshamn – presenterade dem utanför Flanaden i Oskarshamn på torsdagen, tillsammans med Tobias Andersson (som är SD:s rättspolitiske talesperson) och Leif Axelsson (SD:s fullmäktigegruppledare i Oskarshamns kommun).

Här är de 13 punkterna:

 1. Uppföra trygghetskameror i samarbete med polisen, där det utifrån en analys är lämpligt.
 2. Införa kommunala skolväktare för att stärka tryggheten.
 3. Utreda införandet av slumpmässiga drogtester på Oscarsgymnasiet.
 4. Ta fram en handlingsplan för hur kommunen kan bidra till att göra centrum, Flanaden och områdena däromkring tryggare.
 5. Mer belysning och andra trygghetsskapande åtgärder vid platser som upplevs som otrygga.
 6. Införa månadsvisa incidentrapporter om hot och våld från varje skola.
 7. Ökade insatser mot vandalisering på kommunens skolor.
 8. Verka för ökad polisnärvaro i kommunen.
 9. Verka för fler kommunalt finansierade väktare i syfte att stärka bevakningen på platser som upplevs som otrygga och utsatta.
 10.  Prioritera näringslivets och företagarnas behov genom det trygghetsskapande arbetet i kommunen.
 11.  Utveckla det förebyggande arbetet i förhållande till äldre och andra särskilt sårbara grupper – exempelvis genom informationsinsatser för att förebygga brott som bedrägerier, kontokortsstölder och identitetskapningar.
 12.  Anta ett principbeslut om att alla kommunala beslut ska ta hänsyn till hur tryggheten påverkas.
 13.  Utreda hur kommunen kan bistå brottsoffer att driva in utdömt skadestånd i syfte att minska deras lidande.

Sverigedemokraterna anser att känslan av trygghet är lika viktig som den faktiska tryggheten – och att de är starkt sammanvävda med varandra.

SD påpekar att otryggheten ökar i Oskarshamn – både den upplevda tryggheten och den faktiska brottsligheten.

Partiet betonar att det är uppenbart att det inte finns en enskild åtgärd som löser alla problem med otryggheten – det krävs många olika åtgärder, understryker man.

Partiet poängterar också att det är viktigt att komma ihåg att förebyggande åtgärder inte står i motsats till andra åtgärder. De kompletterar snarare varandra, fastslår SD.

”Vi har konsekvent blivit nedröstade”

MATTIAS BÄCKSTRÖM JOHANSSON (SD)

Partiets uppfattning är att Oskarshamns kommun måste jobba både brett och djupt i dessa frågor.

– Vi har konsekvent blivit nedröstade när vi har lagt fram motioner och budgetförslag med trygghetsskapande åtgärder. Andra partier har i stället valt att raljera kring att man inte ska ta nyheterna på allvar – och att man inte ska läsa nyhetsflödet. Vi tror i stället att man ska ta tryggheten på allvar – både vad gäller den faktiska och upplevda tryggheten. Den påverkar människors mående och vardag. Man blir väldigt begränsad om man inte vågar gå ut, säger Mattias Bäckström Johansson.

Vågar inte gå ut

– I polisens trygghetsundersökning kan vi se att mer än var tredje oskarshamnare inte vågar gå ut ensam på kvällen, när det är mörkt. Det är helt orimliga siffror. Därför har vi 13 trygghetsförslag, betonar han.

– För de enskilda individerna spelar det ingen roll om otryggheten är upplevd eller faktisk. Mår människor dåligt i vardagen, så måste man ta det på allvar, tillägger han.

När jag intervjuade kommunstyrelsens ordförande i Oskarshamn (Andreas Erlandsson), så konstaterade han att polisen betecknar Oskarshamns kommun som ett grönt område – alltså ett område som inte har någon brottslighet som sticker ut på något sätt. Hur ser du på det?

– Det finns alltid något ställe som är värre. Sverigedemokraterna tycker inte att det räcker med den ingången. Vi ska inte vara nöjda i Oskarshamn bara för att det finns ställen som har det värre. Vi kommer från nivåer som har varit avsevärt bättre – och vi vill tillbaka till de nivåerna. Man ska våga gå ut på stan. Var tredje invånare ska inte känna sig begränsad, svarar Mattias Bäckström Johansson.

Jag tänker på ytterligare en sak. De flesta är kanske som mest otrygga i sina hem – och tryggare när de är ute på stan. Hur ser ni på våldet i nära relationer, i hemmen?

– Det måste vi jobba med – och det jobbar vi med i Oskarshamns kommun, svarar Leif Axelsson.

Men hur jobbar man med det?

– Det är viktigt att man anmäler så mycket som möjligt, säger Leif Axelsson.

”Det handlar inte minst om skolan”

TOBIAS ANDERSSON (SD)

Jo, men hur förebygger man våldet i hemmen?

– Det handlar inte minst om skolan. Det är ett samhällsproblem som sprider sig ut över hela landet. Vi måste jobba med värderingar i ett tidigt skede i skolan, så att man får en jämställd syn på saker och ting. Det är otroligt viktigt – och det kan kommunen bidra med till viss del. Det handlar också om att få utdömda kontaktförbud och om att man använder sig av förvaringsdomar, som vi vill ha, kvinnomisshandlare är ofta repetitiva – de kommer ut från ett avtjänat straff och begår samma handling mot en ny eller en tidigare partner. Då måste vi kunna låsa in de här individerna på livstid när det behövs. Vi ska inte släppa ut samhällsfarliga individer, säger Tobias Andersson.

Tobias Andersson (SD) och Mattias Bäckström Johansson (SD). Foto: Peter A Rosén

Våld i hemmet är ju inte kopplat till någon specifik kultur – infödda svenskar slår också sina kvinnor. Hur ser ni på det?

– Jag tror inte att vi har statistik på i vilken utsträckning olika grupper begår just den typen av brott, svarar Tobias Andersson.

Men som journalist ser man vilka som döms…

– Ja, det är klart att det sker. Men den stora skillnaden är ju att om du eller jag fick kännedom om att en vän till oss slår sin fru, så hade vi reagerat väldigt kraftfullt på det. Medan det finns kulturer där det är kutym, och där det till och med kan finnas en social press, att tukta sin dotter, exempelvis, för att hon ska bete sig på ett önskvärt sätt och föregå med gott exempel med tanke på familjens heder. De sociala normerna skiljer sig avsevärt mycket. Men det betyder inte att det inte sker i svenska hem också. Men den sociala stigmatiseringen är uppenbar där – medan det kan vara totalt omvänt i andra kulturer. Vi behöver kraftsamla mot samtliga i de här situationerna, säger Tobias Andersson.

Tryggheten är den allra viktigaste frågan för medborgarna i Sverige, fastslår han.

”Nu har vi dragit regeringen bakom oss i åtta års tid”

TOBIAS ANDERSSON

– Då behöver vi steppa upp – både på kommunal nivå, som man gör från Sverigedemokraternas sida här i Oskarshamn, och i riksdagen. Där ligger det ett stort ansvar på oss. Nu har vi dragit regeringen bakom oss i åtta års tid – under nästa mandatperiod hoppas vi kunna leda regeringen och därmed få mer gehör på det här området än vi har fått hittills, säger han.

”Tråkigt”

– Det är tråkigt att se att den här utvecklingen har gått så snabbt i Oskarshamns kommun. Nu vill vi stoppa detta med en ansvarsfull politik, säger Leif Axelsson.

Tobias Andersson lyfter bland annat upp händelsen i Ica-butiken i Södertorn, Oskarshamn, där en kvinna med utländsk härkomst gick till attack med en machete.

Men det kunde väl lika gärna ha varit en vanlig svensk? Blir det inte lite märkligt att nämna att hon är från ett annat land? Det kunde ha varit någon från Hultsfred eller Vimmerby, exempelvis…

– Och då ska den personen straffas hårt. Och hon fick ändå ett tioårigt fängelsestraff. Det är en ganska rimlig påföljd.

Men är det relevant att nämna hennes hemland i sammanhanget?

– Ja, för frågan om utvisning har inte prövats. Det tycker vi att man ska göra varje gång en utlänning begår ett brott i Sverige. Jag har jättesvårt att förstå att man vill ha kvar en kvinna som springer in i en butik och försöker klyva huvudet på en kvinna med en machete. När hon väl har avtjänat sitt straff – säg om sex och ett halvt år – varför ska hon då släppas ut i vårt land igen, när hon är medborgare i ett annat land? Till syvende och sist handlar det om att man ska känna sig trygg i Sverige – och samhällsfarliga personer ska sitta inne.

– Sedan om det blir en förvaringsdom i Sverige, eller om vi lyckas med en utvisning, det blir någonstans sekundärt. Kontentan är att de inte ska få röra sig fritt ute i samhället, säger Tobias Andersson, som konstaterar att machetekvinnan inte led av en psykisk störning vid tidpunkten för händelsen.

Dela gärna artikeln med dina vänner: