153 år gammal – och alltjämt i god form

153 år gammal – och alltjämt i god form

2020-02-14 0 av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

153 år gammal.

Och fortfarande hyfsat välbevarad.

Hur är det möjligt?

Oskarshamns-Nytt har tagit reda på svaret.

Vår tidning träffar den vitale 153-åringen i Kulturhusets nedre regioner i Oskarshamn.

Nej, det är tyvärr ingen människa. Det hade varit en världssensation i sådana fall.

”Världens äldsta person bor i Oskarshamn”.

Den rubriken får vi kanske sätta en annan gång.

Nåja, här i Folkrörelsearkivet för mellersta Kalmar län finns i alla fall Oskarshamns kommuns allra äldsta tidningsexemplar. Det är föregångaren till Oskarshamns-Nyheterna, ett lördagsnummer av Oscarshamns-Posten från 1867, som ligger och vilar, i tämligen gott skick, på en av hyllorna i arkivet.

– Visst, den är lite nött och lite gul – men annars är den nästan som ny – det är det som är så otroligt, säger arkivföreståndaren Johan Teiffel.

Hur är det möjligt?

– Bättre papperskvalitet. Särskilt om man jämför med tidningspappret från krigsåren. Det pappret smulas bara sönder. Kvaliteten på tidningspappret var dålig då, på grund av ransoneringen, svarar han och börjar läsa bland annonserna i Oscarshamns-Posten:

– ”Bal arrangeras på hans majestäts konungens höga namnsdag (Karl XV var kung i Sverige och Norge vid den här tiden, reds. anm.). Balen kostade en riksdaler för damer och en riksdaler och 25 öre för herrar. Det var dyrare för herrarna.

Johan Teiffel har inte längre någon tjänst i arkivet. Den togs bort för några år sedan. Numera öppnas arkivet enbart på begäran. Den som vill dyka ner i samlingarna, på ett eller annat sätt, ska först ringa till kommunens växel och anmäla sitt intresse några dagar innan besöksdagen. Man kommer sedan överens om en tid med Johan Teiffel – och det brukar oftast bli på lördagsförmiddagarna.

– Jag samlar ihop så många som möjligt – på lördagarna har vi även en forskargrupp på plats.

Johan Teiffel är noga med att påpeka att det här inte är en kommunal verksamhet.

– Många tror det, men arkivet drivs och förvaltas av en ideell förening. Kommunen står för lokalerna och elektriciteten.

I arkivet finns det alster från en rad olika föreningar och företag från mellanlänet (kommunerna Oskarshamn, Högsby och Mönsterås). Här hittar vi, exempelvis, alla handlingar från varvet och Emsfors bruk – samt ett par privata arkiv och, givetvis, dagstidningar från Oskarshamn. Det är oftast dem som folk är intresserade av (Oskarshamns-Tidningen och Oskarshamns-Nyheterna), berättar Johan Teiffel, som är ordförande i arkivföreningen.

Den som vill förvara handlingar i arkivet, måste teckna medlemskap i föreningen. Det är ett krav. Det kostar hundra kronor per år. I medlemsavgiften ingår ett arkivutrymme på en hyllmeter. Vill man ha mer utrymme, så kostar det 50 kronor per hyllmeter och år. Dokumenten som föreningen/privatpersonen lämnar in tas omhand av Johan Teiffel. Han registrerar det som har lämnats in och sorterar det vid behov.

Man kan även bli stödmedlem i arkivföreningen. Stödmedlemmarna får dock inget utrymme i arkivet, men de får samma information och utskick som ordinarie medlemmar per post/e-post och stödmedlemmarna får dessutom närvara vid föreningens årsmöte, där de har yttranderätt, men inte rösträtt.

I dagsläget har föreningen 100 medlemmar. 

– Det är viktigt att veta att handlingarna blir offentliga om man lämnar in dem här. Då får vem som helst titta i dem. Det är principen med ett folkrörelsearkiv, att det ska vara öppet.

Det var socialdemokraten Kjell Petersson som drog igång verksamheten 1977. Han fick uppdraget av den dåvarande kommunledningen.

– Han var kommunanställd som brandman, men efter att ha blivit skadad i en trafikolycka kunde han inte gå tillbaka till räddningstjänsten. Kommunen hade precis börjat planera för att dra igång folkrörelsearkivet. Och då fick han det här uppdraget. Det gjorde han bra.

– Jag tänker på honom rätt ofta när jag är här, säger Johan Teiffel, som betonar att det inte finns någon partipolitisk koppling till arkivet.

– Det är helt obundet.

I början fanns det ett par anställda i arkivet. På senare år sköttes allt via en heltidstjänst – men den plockade kommunen bort för cirka tio år sedan, för att spara pengar.

Johan Teiffel jobbade heltid i arkivet, inom ramen för en statligt finansierad projekttjänst, under en femårsperiod.

–  Mellan 1977 och 2016 var arkivet bemannat varje dag på kontorstid. Det känns ledsamt att det inte är det längre.

Numera sköter Johan Teiffel arkivsysslorna på sin fritid, helt ideellt.

– Jag gör det här för att jag tycker att det är roligt och spännande. Någon ska ju sköta det. Det är ett enormt kulturarv som finns här inne.

– Vi har dokument från 1700-talets slut och fram till i dag. Det är oersättligt.

Vilka dokument är från slutet av 1700-talet?

– Det är dokument från Fredriksbergs herrgård.

Vad tycker du är häftigast i arkivet?

– Som gammal journalist tycker jag självfallet att det är roligt med de gamla tidningarna. Man kan verkligen förlora sig i dem. Det går att sitta och läsa hur länge som helst. Man hittar det ena efter det andra som är roligt och intressant.

– Det är roligt att titta på fotografier och läsa korrespondenser också, särskilt arga brev. Vi har ganska många bilder i arkivet. Det händer att folk lämnar in hela album.

– En del lämnar även in böcker. Vissa föreningar har egna bibliotek. De kör hit dem när de tycker att böckerna tar upp för stor plats.

Flera politiska partier finns givetvis med i samlingarna?

– Ja, och Centerpartiet har vi hur mycket som helst här. Det handlar om massvis med småföreningar. Varenda by, i princip, hade en centerförening förr i tiden. När det gäller Centerpartiet, så har vi faktiskt material från hela norra Kalmar län här. Där har vi gjort ett litet undantag från regeln om att arkivmaterialet ska komma från mellanlänet.

– Centern har en stor del i arkivet – men den allra största delen kommer från Arbetarnas Bildningsförbund, ABF. Fackförbundet Metall har också väldigt mycket.

Hur mycket tid lägger du i arkivet?

– Det varierar – men jag brukar vara här i genomsnitt fyra gånger i månaden i alla fall. Och det blir några timmar per gång.

När Oskarshamns-Nytt besöker arkivet får Johan Teiffel, bland annat, in ett gäng pärmar med material från PRO i Kristdala. Pappren plockas ut ur pärmarna och läggs i arkivboxar. Sedan skrivs information in i innehållsförteckningen i kartoteket, så att besökare ser att det finns protokoll från PRO i Kristdala från åren 2013 och 2014.

Har ni plats kvar i arkivet?

– Ja, lite grand.

TEXT & FOTO

Peter A Rosén

redaktionen@oskarshamnsnytt.se

072-277 89 77

johanteiffel001.png

 Johan Teiffel, som tidigare har arbetat som journalist på Oskarshamns-Nyheterna och Oskarshamns-Tidningen, trivs bäst bland tidningsläggen.

johanteiffel002.png

 Merparten av arkivbesökarna är intresserade av att titta i tidningsläggen, berättar Johan Teiffel.

kjellpetersson.png

Det var socialdemokraten Kjell Petersson som grundade folkrörelsearkivet. ”En mycket trevlig person”, berättar den nuvarande arkivföreståndaren Johan Teiffel.

johanteiffel005.png

 Johan Teiffel visar upp en underbar butiksskylt från Einar Pehrzons gamla klädaffär i Oskarshamn, som sålde kläder, knappar och mattor. Butiken öppnades i början av 1930-talet och lades ned i början av 90-talet.

johanteiffel006.png

Det är viktigt att det är ganska svalt i arkivet, för papprets skull, berättar Johan Teiffel.

johanteiffel0010.png

Johan Teiffel på sin kontorsplats i folkrörelsearkivet.

arkivet005.png

Gamla fanor är det gott om i arkivet. Här är en från den gamla, sedan länge nedlagda, Brädgårdsarbetareföreningen i Oskarshamn, som grundades den 1 januari 1898. I samlingen finns även Oskarshamns Tobaksarbetareförening, för att nämna ytterligare ett exempel. 70 procent av fanorna är kopplade till arbetarrörelsen – och resten kommer från nykterhetsrörelsen.