22 tandsköterskestudenter tog sin examen i Oskarshamn

22 tandsköterskestudenter tog sin examen i Oskarshamn

2020-12-01 0 av Oskarshamns-Nytt
OSKARSHAMN

Idag, 1 december, var det återigen dags för en högtidlig examensceremoni då sammanlagt 22 tandsköterskestuderande, med varierande hemorter, avslutade sin utbildning vid Nova i Oskarshamn. Efter totalt 65 veckors utbildning har flertalet av de studerande redan fått en anställning inom yrket.

Yrkeshögskoleutbildningen Tandsköterska har funnits på Nova under flera år och totalt har 168 tandsköterskor examinerats.

De studerande har träffats på Nova varannan vecka för föreläsningar, prov och metodövningar.

Dessemellan har de arbetat självständigt med hjälp av studiehandledningar och internetbaserad kommunikation.

Omständigheterna runt pandemin har gjort att de digitala inslagen i utbildningen blivit fler.

Ett bra samarbete med tandvårdsbranschen har gjort det möjligt för de studerande att genomföra sina avslutande praktikperioder under hösten och examensceremonin genomförs nu enligt plan, fast i digital form.

Efterfrågan på tandsköterskor i landet är stor, vilket gör utbildningen populär. I januari 2021 hälsar vi en ny tandsköterskeklass välkomna till oss.

– Det är med stor glädje vi bidrar till kompetensförsörjningen genom  att examinera ett antal efterfrågade välutbildade personer till en väntande arbetsmarknad. Digital examenshögtidlighet  hör inte till vanligheterna men passar perfekt i ett sammanhang där utbildningarna fått anpassats digitalt till rådande läge, säger Bengt Karlsson Moberg, Rektor vid Nova – Utbildning, FoU & Affärsutveckling.

FOTO

FREEPIK