Edit Content

Hem

Extra

Tjänster

Kundservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

ANNONS

Aktuellt

Åkesson (C) vill ha ministersvar om Stångådalsbanan

ANNONS

LÄNET

Varför vill Trafikverket ta bort klassningen som riksintresse för infrastruktur från bland annat Stångådalsbanan?

Det undrar riksdagsledamoten Anders Åkesson (C), som ställer en skriftlig fråga i ämnet till infrastrukturministern Tomas Eneroth (S):

”På vems initiativ och av vilken orsak har Trafikverket tagit bort kriteriet ”regional betydelse” vid hävdande av riksintresse för Trafikverkets anläggningar?”, skriver Anders Åkesson i sin fråga.

”I dag klassas Stångådalsbanan i hela sin sträckning, från Kalmar till Linköping, som riksintresse för transportinfrastruktur.”

”En manöver att i hela och delar av en trafikanläggning som Stångådalsbanan, eller motsvarande väg/järnväg på annat håll i landet, ta bort den planstatus som ett riksintresse innebär skulle kunna tolkas som att i ett slag slå undan förutsättningarna för anläggningens långsiktiga överlevnad”, skriver Anders Åkesson.

”Förvånar”

”Trafikverkets förslag till förändring av riksintressen med koppling till transportinfrastruktur kommer i en tid då kommuner, regioner och näringsliv runt om i landet arbetar för att få till en klimatsmart omställning av transportinfrastrukturen. Det politiska budskapet på alla nivåer lyder att vi ska lyfta flöden av gods och persontransport från överbelastade vägar till järnväg och sjöfart för att på så vis klara att möta både ett ökande transportbehov och högt ställda klimatmål för transportsektorn inför 2030 och 2045.”

”Att staten återkommande ser över och omvärderar nyttjande av riksintresse är rimligt. Men då skälet till den förändring i att hävda riksintresse som Trafikverket nu genomför baseras på att man gjort en översyn av vilka kriterier som skall styra för hävdande av riksintresse och därvidlag tagit bort kriteriet ”regional betydelse” förvånar. Värdet och den förväntade effekten av de mycket omfattande resurser staten lägger på att investera i och upprätthålla vägar, järnvägar etc brukar beskrivas som både lokala/regionala/nationella och landgränsöverskridande.”, skriver Anders Åkesson.

ARKIVFOTO

CENTERPARTIET

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

Dela gärna artikeln med dina vänner

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS