Edit Content

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Aktivitetsytan på Dämmen i Kristdala ska förbättras rejält framöver

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox

Varje fredag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

KRISTDALA

Aktivitetsytan på Dämmen i Kristdala ska förbättras rejält framöver.

På tisdagen tog politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott ett beslut om att säga ja till att Oskarshamns kommun medfinansierar Kristdala samhällsförenings projekt ”Utveckling av aktivitetscenter, Dämmen”.

Finansiering sker genom att ta 260 000 kronor från kommunstyrelsens oförutsedda investeringsmedel, varav 210 00 kronor omfördelas till tekniska kontorets investeringsbudget för offentlig belysning – och 50 000 kronor omfördelas till VA-kollektivet för faktiska kostnader avseende planerad VA-anslutning.

Projektbudgeten ligger på totalt 2 872 000 kronor. Samhällsföreningen söker, bland annat, medel från Allmänna arvsfonden (se nedan).

Prioriterat

Det var 2017 som samhällsföreningen sökte, och fick, kommunala medel för att anlägga aktivitetsytan Dämmen, som en prioriterad aktivitet i samhällets lokala utvecklingsplan.

Kristdala samhällsförening har – i samverkan med lokala aktörer, ungdomsråd och invånare – fortsatt att driva utvecklingsprojektet med ambitionen att skapa en attraktiv samlingsplats, uppmuntra till utomhusaktivitet och bidra till folkhälsoarbetet.

Arbetet har skett i dialog med kommunens tjänstepersoner.

I det närbelägna området finns idag ett nyanlagt utegym med tillhörande löpspår samt närhet till pulkabacke och strövområden.

På Dämmen finns det en boulebana, sittplatser och möjlighet till bollsporter.

Dämmen är ett naturområde som sträcker sig över cirka 12 000 kvadratmeter, på kommunal mark, i centrala Kristdala.

”Stor potential”

”Området har stor potential att utvecklas till ett aktivitetscenter för såväl ung som gammal – en mötesplats där idrott, aktivitet och rörelse står i centrum”, står det i projektbeskrivningen.

Efter en ansökan från samhällsföreningen tog kommunen ett beslut om att asfaltera den ursprungliga grusplanen i november 2016.

Asfaltsytan, på cirka 3 700 kvadratmeter, används främst till spontanidrott såsom boule, cykling – och den årliga marknaden.

”Önskemål om hur området ska utvecklas har en bred förankring i samhället, föreningslivet och invånare. Genom en satsning från Oskarshamns kommun och sökta stöd kan visionen om ett aktivitetscenter för alla åldrar uppnås”, står det i projektunderlaget.

”Padelbana nummer ett”

”När det gäller aktiviteter så är investering i en padelbana nummer ett. Padel har blivit en populär sport i flera åldersgrupper och ett önskemål från bygdens ungdomar. En padelbana genererar hyresintäkter som kan användas för drift och underhåll av aktivitetscentret.”

”Nummer två är en multisportrink på 20x40m med självdränerande sportgolv som kan användas året runt. En multisportrink kan användas för flera sporter såsom fotboll, uteinnebandy och basket större delen av året. Vid minusgrader spolar man is i multisportrinken och den kan då användas för fri åkning och ishockey.”

Skatepark

”Andra önskemål från ungdomarna är en skatepark, cykelbana, lekyta för mindre barn, schackspel med mera. För att skapa en mötesplats så vill vi även investera i ett vindskydd med grillplats som kan användas av besökarna året runt samt tillgänglighetsanpassade bänkbord och fristående bänkar. Alla investeringar som görs ska vara underhållsfria och hållbara material.”

”Tanken är att ett femtontal olika aktiviteter ska finnas tillgängliga och sedan är det bara fantasin som sätter gränserna. Som familj ska man utan problem kunna tillbringa en aktiv heldag på Dämmen med medhavd lunch- och fikakorg, från små barn till mormor och morfar.

1. Padelbana

2. Multisportrink med sportgolv 20x40m – fotboll, uteinnebandy, basket, ishockey mm.

3. Skatepark

4. Asfaltsmålning cykelbana 20x20m

5. Asfaltsmålning schackspel

6. Lekyta för mindre barn

7. Vindskydd med grillplats

8. Sanitetsbyggnad med HWC + 2 WC

9. Kontor/förråd

10. Befintliga boulebanor

11. Befintlig pulkabacke

12. Befintlig dirtbana

”Vår förhoppning är att projektet till stor del kommer att finansieras via Allmänna arvsfonden. De kräver en egen finansiering på 30 % och kan då ge lokalstöd på 70 %. Nedan finns en sammanställning av projektets potentiella stöd samt kostnader för investeringar:”

Stöd till projekt Dämmen Allmänna Arvsfonden* 2 000 000 kr

Oskarshamns kommun utegym 325 000 kr

Oskarshamns kommun belysning 40 000 kr

Oskarshamns kommun belysning/VA* 260 000 kr

Sparbanksstiftelsen Lokal Pott** 47 000 kr

Samhällsföreningens investering 70 000 kr

Sponsring & privata stöd** 50 000 kr

Samhällsföreningen Föreningslyftet 40 000 kr

IF Ariel Föreningslyftet 40 000 kr

Total summa 2 872 000 kr

* Ansökan ska skickas in **Pågående ansökan

FOTO

PETER A ROSÉN

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

Dela gärna artikeln med dina vänner

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS