Alla riskgruppspersoner    i Oskarshamns kommun får hjälp med att handla

Alla riskgruppspersoner i Oskarshamns kommun får hjälp med att handla

2020-04-08 0 av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

Nu står det klart att Oskarshamns kommun kommer att hjälpa alla riskgruppspersoner med att handla under den pågående coronakrisen.

Sedan tidigare hjälper kommunen kommuninvånare som är äldre än 70 år med detta.

Det nya beslutet innebär att samtliga som ingår i en riskgrupp, enligt Folkhälsomyndighetens definition, kommer att få hjälp med inköpen av kommunen.

Det skriver kommunen i ett pressmeddelande.

För tredje gången under pandemin har de sju fullmäktigepartierna i kommunen kommit överens om att sjösätta insatser för näringslivet, föreningarna, kommunens egen verksamhet, barnen och ungdomarna.

Här är de nya insatserna som partierna har klubbat:

Handel Oskarshamn

”Eftersom kommunen bygger upp ett system som innebär att Handel Oskarshamn blir viktig för att stödja näringslivet, så väljer vi från kommunens sida att betala medlemsavgiften som annars hade belastat restauranger och butiker”, skriver partierna.

Bidrag och stöd till barn och unga

”Majblommeföreningarna i Oskarshamn, Påskallavik och Kristdala får bidrag för att kunna fortsätta sitt viktiga arbete och ge bidrag till barn och unga som behöver hjälp. Föreningarna ska vara generösa i sina utbetalningar till barn och unga. Den handel som sker ska ske i Oskarshamns kommun”, skriver partierna i pressmeddelandet.

”Elevhälsan i Oskarshamns kommun får också ett särskilt uppdrag att sprida information och hjälpa barn och unga i behov av stöd och bidrag.”

Fler medarbetare inom socialförvaltningen

”Det finns ett behov av fler medarbetare inom socialförvaltningens verksamheter och det är ett behov som förmodligen kommer att växa. Därför ska vi under en period göra det enklare för personer som i dag inte arbetar i kommunen att få en tillfällig anställning”, skriver partierna.

Extra ersättning under sommaren

”Under rådande situation ska den som arbetar i en kommunal verksamhet som är hårt belastad kunna få ersättning för att senarelägga sin sommarsemester. Vi är också överens om att vi ska undersöka möjligheterna att anställa sommarvikarier från och med maj till och med september, för att möjliggöra för våra anställda att få semester”, skriver partierna.

Mer kultur – stöd till kulturarbetare

”Oskarshamns kommun ska livesända kultur, som exempelvis musik och andra uppträdanden. Lokala kulturarbetare ska kunna anställas för att medverka i sändningarna. Sändningarna ska också kunna innehålla aktuell samhällsinformation”, skriver partierna.

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

FOTO: FREEPIK