Alla som har ett mobilabonnemang ska få ett sms med smittskyddsråd

Alla som har ett mobilabonnemang ska få ett sms med smittskyddsråd

2020-12-11 Av av Peter A Rosén

Annons: Smålandshamnar

SVERIGE

Under en pressträff på fredagsförmiddagen berättade regeringsföreträdare att sms med de gällande smittskyddsråden kommer att skickas ut till samtliga mobilabonnemang i vårt land nästa vecka.

Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och Folkhälsomyndigheten som kommer att ordna med detta tillsammans med mobiloperatörerna. Sammanlagt rör det sig om cirka 22 miljoner svenska mobilabonnemang.

På pressträffen betonade inrikesministern Mikael Damberg (S) att myndigheternas allmänna råd inte är tips. Sverige måste nu kraftsamla för att kunna få ned smittspridningen, underströk han.

Kan rädda liv

Myndigheterna befarar att tidigare informationsinsatser inte har nått tillräckligt många.

Ett sådan här utskick kan rädda liv, påpekade Mikael Damberg (bilden).

”Krisinformation” kommer att vara avsändare i utskicket, där det kommer att stå:

”Information från myndigheterna, följ de skärpta råden för att stoppa covid-19. Läs mer på krisinformation.se”

De nya nationella allmänna råden och föreskrifterna gäller privatpersoner, arbetsplatser, kollektivtrafik och andra färdmedel, handel, idrott, kultur och fritid.

Folkhälsomyndigheten pekar mer på det personliga ansvaret än tidigare.

Du ska:

  • Begränsa nya nära kontakter och endast umgås i en mindre krets.
  • Stanna hemma vid symtom på covid-19.
  • Hålla avstånd till andra och undvika miljöer med trängsel.
  • Tvätta händerna ofta och noggrant eller använda handdesinfektion.
  • Arbeta hemifrån så ofta det är möjligt.
  • Resa på ett ur smittskyddssynpunkt säkert sätt.
  • Bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta.
  • Hålla dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Källa: Folkhälsomyndigheten

TEXT

PETER A ROSÉN

peter@oskarshamns-nytt.se

FOTO

SVERIGES RIKSDAG

Dela gärna artikeln: