Allmän vaccination mot covid-19 från 12 år startar i november

Allmän vaccination mot covid-19 från 12 år startar i november

2021-09-19 Av av Oskarshamns-Nytt

SVERIGE

Folkhälsomyndigheten har beslutat att rekommendera allmän vaccination mot covid-19 från 12 års ålder i Sverige, med två doser. Det innebär att även barn 12–15 år kan få skydd mot sjukdomen. Samtidigt är fler vaccinerade vuxna den fortsatt viktigaste insatsen mot covid-19 enligt ett pressmeddelande.

Folkhälsomyndighetens beslut vilar på bedömningen att fördelarna med vaccination för barnens del är större än nackdelarna.

”Detta är en komplex fråga där vår bedömning utgår ifrån barnperspektivet. Sammantaget bedömer vi att vinsten för barnens del överväger”, säger Johan Carlson, Folkhälsomyndighetens generaldirektör.

Barn kan drabbas av svår sjukdom

Barn löper betydligt mindre risk än vuxna att drabbas av svår covid-19-sjukdom, men risken är inte obefintlig. Både i Sverige och i andra länder har barn drabbats av svår sjukdom som krävt vård på sjukhus. Detta gäller framför allt ett tillstånd kallat MIS-C (Multisystem Inflammatory Syndrome in Children), som innebär hyperinflammation med hög feber och i vissa fall påverkan på ett eller flera organ i kroppen. Under pandemin har hittills drygt 250 barn under 18 år i Sverige drabbats av MIS-C.

20 miljoner barn har redan vaccinerats

Vaccinerna är effektiva och säkra, med biverkningar som är lindriga och övergående i de allra flesta fall. Hittills har nästan 20 miljoner barn i världen över 12 år fått något av de mRNA-vacciner som i dag är godkända från 12 års ålder. För ett fåtal barn som vaccinerats har biverkan i form av hjärtmuskelinflammation uppträtt. Denna biverkan är mycket ovanlig och som regel övergående, men man behöver vara medveten om den och söka vård om man skulle få symtom som bröstsmärta de närmaste dagarna efter vaccinationen.

Vaccination från 12 år med start i november

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barnen erbjuds vaccin i två doser, och att vaccinationerna av barn från 12 års ålder inleds samordnat i landet i början av november 2021. Då hinner hälso- och sjukvårdsregionerna vaccinera fler i befolkningen födda 2005 och tidigare, och samtidigt förbereda inför vaccinationerna av de yngre. Bedömningen är att elevhälsan behöver involveras i det arbetet.

”Det är via skolan som vi har möjlighet att nå alla barn oavsett socioekonomisk bakgrund, och ge barnen förutsättningar till ett gott skydd mot covid-19-sjukdom på lika villkor”, säger Johan Carlson.

Viktigt att minska antalet sjuka i covid-19

Den fortsatt viktigaste insatsen i Sverige för att minska antalet sjuka i covid-19 i befolkningen är att vuxna vaccinerar sig mot covid-19. Det gäller både före och efter vaccinationsstart av 12–15-åringar.

”För sin egen skull, och för andras, är det viktigt att man vaccinerar sig så snart som möjligt. Covid-19 är en sjukdom som det finns all anledning att skydda sig mot nu när vi har fått den möjligheten tack vare vaccin”, avslutar Johan Carlson.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Dela gärna artikeln: