Anders Johansson (C) och Stihna Johansson Evertsson (C): Miljöpartiets skogspolitik kommer att falla som en granborreäten gran

Anders Johansson (C) och Stihna Johansson Evertsson (C): Miljöpartiets skogspolitik kommer att falla som en granborreäten gran

2022-09-09 Av av Oskarshamns-Nytt

Annons: Nationaldagen 6 juni

DEBATTARTIKEL

Annika Wistedt (MP) och Max Troendlé (MP) utnämner Miljöpartiet till det enda parti som tar klimatfrågan på allvar.

De ger visserligen Centerpartiet lite välförtjänt beröm – men kritiserar vår jordbruks- och skogspolitik.

Det ser vi väldigt positivt på.

”Miljöpartiets egen jord- och skogspolitik är förödande för landsbygden, för sysselsättningen och klimatet!”

ANDERS JOHANSSON (C) OCH STIHNA JOHANSSON EVERTSSON (C)

Miljöpartiets egen jord- och skogspolitik är nämligen förödande för landsbygden, för sysselsättningen och klimatet!

Verklighetsfrånvänd

Deras befängda idé om att vi ska ställa om till ett fossilfritt samhälle samtidigt som vi inte utnyttjar de möjligheter till förnyelsebara produkter och kretslopp som jord- och skogsbruket erbjuder är verklighetsfrånvänd!

”Minskad eller utebliven avverkning och skogsskötsel ger en kissa i byxorna-effekt genom att under några år binda mer kol i skogen – men det kommer oundvikligen att leda till minskad tillväxt och därmed till ett allt lägre koldioxidupptag”

Minskad eller utebliven avverkning och skogsskötsel ger en ”kissa i byxorna-effekt” genom att under några år binda mer kol i skogen – men det kommer oundvikligen att leda till minskad tillväxt och därmed till ett allt lägre koldioxidupptag.

Farlig återvändsgränd

Det är en gigantiskt farlig återvändsgränd.

Genom att i stället öka tillväxten i skogen och skördarna från jordbruket, så skapar vi både jobb och tillväxt samtidigt som klimatet blir en vinnare!

Den absolut effektivaste processen för att ta upp koldioxid från luften är fotosyntesen.

Det är genom fotosyntesen som de gröna växterna omvandlar solljus, vatten och koldioxid till energirikt socker och syre.

Sockret använder sedan växten för sin tillväxt. Kolet som den fångade in genom att ta upp koldioxid lagras på så sätt in och binds i växten.

Eftersom vi måste begränsa koldioxidmängden i luften, är det viktigt att vi jobbar med båda vågskålarna i jämviktsreaktionen.

Det är självklart att vi måste minska utsläppen av koldioxid till luften genom att minimera vår användning av fossila bränslen.

”Vi kan på olika sätt öka växternas upptagning av koldioxid”

Kol, som kanske sedan miljoner år legat bundet i marken, matas annars in i systemet och höjer mängden koldioxid i luften.

Men det är även klokt att jobba med den andra vågskålen för att uppnå jämvikt.

Vi kan på olika sätt öka växternas upptagning av koldioxid.

Det kan vi till exempel göra genom att ge dem bättre möjligheter att helt enkelt växa bättre.

Bra exempel

Den svenska skogen är ett bra exempel.

Den tar i dagsläget upp cirka170 miljoner ton koldioxid per år, vilket är ungefär tre gånger så mycket som de totala koldioxidutsläppen i Sverige.

Genom att öka tillväxten i skogen så ökar vi också upptaget av koldioxid.

Förnyelsebara skogsprodukter kan i sin tur ersätta många fossilbaserade produkter såsom betong, stål och olja.

Därigenom upprätthåller vi det naturliga kretsloppet.

Den koldioxid som produceras när vi använder en del av produkterna fångas upp och binds på nytt av den växande skogen.

”En välskött skog växer betydligt bättre och innehåller betydligt mer volym än en illa skött skog”

Vi bromsar då nettotillförseln av fossil koldioxid som ju utgör själva problemet.

Egentligen vet vi mycket väl hur vi ska öka skogstillväxten.

Avverkade ytor skall snabbt återbeskogas, planteringar skall röjas och ungskogar gallras.

Detta skall ske i rätt tid och med rätta metoder.

En välskött skog växer betydligt bättre och innehåller betydligt mer volym än en illa skött skog.

Vi kommer alltså långt med befintlig kunskap och god skötsel.

Betydande roll

Därför ökar skogsbeståndet och den årliga tillväxten hela tiden.

Enligt riksskogstaxeringen har skogsvolymen i Kalmar län ökat med 9 procent den senaste 10-årsperioden och den årliga tillväxten med 4 procent.

Modern miljöhänsyn och certifieringar i skogsbruket har också bidragit till den biologiska mångfalden.

Arealen gammal skog (över 120 år) i länet har ökat med nästan 50 procent under dessa 10 år enligt samma källa.

Välskött skog avsedd för produktion av trävaror och biobränslen, eller varför inte cellolusatextil och andra innovativa skogsprodukter, har alltså en betydande roll i klimatarbetet och den gröna omställningen!

Anders Johansson (C), kommunstyrelsens ordförande i Mönsterås kommun

Stihna Johansson Evertsson (C), riksdagskandidat

Foto: Peter A Rosén

Dela gärna artikeln med dina vänner: