Edit Content

Hem

Extra

Tjänster

Kundservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

ANNONS

Aktuellt

Anders Johansson (C) vill fortsätta som kommunstyrelsens ordförande i Mönsterås: ”Står till förfogande”

ANNONS

MÖNSTERÅS

Anders Johansson (C) fortsätter gärna på förtroendeposten som kommunstyrelsens ordförande i Mönsterås.

Det sa han när vår tidning ställde frågan på en pressträff utanför kommunhuset på fredagen, där allianspartierna – Centern, Kristdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna – berättade varför de har valt att förlänga sitt samarbete.

På torsdagen skickade kvartetten ut ett pressmeddelande, där det slogs fast att C, KD, M och L fortsätter att styra Mönsterås kommun tillsammans.

Den här gången handlar det om ett minoritetsstyre.

På fredagsförmiddagens presskonferens konstaterade Anders Johansson att de fyra partierna har ingått i kommunmajoriteten i olika konstellationer ända sedan 1985.

– Vi har en lång gemensam historia – vi träffas regelbundet och vi träffades naturligtvis inför valet också. Där började vi diskutera om hur vi vill fortsätta att styra kommunen efter valet. Och vi var tidigt ganska överens om att vi kommer att söka mandat för ett fortsatt alliansstyre. Det var vi också väldigt tydliga med gentemot väljarna, sa han.

”Vi har 21 mandat, vänstersidan har 19 och Sverigedemokraterna har nio”

ANDERS JOHANSSON (C), ORDFÖRANDE I KOMMUNSTYRELSEN I MÖNSTERÅS KOMMUN

– Vi fick inte majoritet i valet – men vi fick ett mandat från väljarna som största partigrupp. Vi har 21 mandat, vänstersidan har 19 (Socialdemokraterna och Vänsterpartiet) och Sverigedemokraterna har nio.

– Som största partigrupp kommer vi att infria det som vi lovade väljarna. På måndag har vi val i fullmäktige. Då väljer vi fullmäktiges presidium – och vi föreslår att Jens Robertsson (C) ska bli ordförande i fullmäktige. I och med att vi är den största partigrupperingen, så räknar vi med att kunna tillsätta den positionen, sa Anders Johansson.

Han berättade också att en valberedning ska förbereda valen till nämnder och styrelser.

”Vi är överens”

– Det är ett val som vi gör i december. Det är en process som kommer att pågå i valberedningen och internt inom våra partier.

Allianspartierna har haft diskussioner om hur posterna i nämnderna och styrelserna ska fördelas.

– Vi är överens om hur vi vill formera oss framöver – och i samtal med de två oppositionsgrupperingarna har vi sagt att vi kommer att lansera ett alliansstyre. Men i dag presenterar vi inte några namn till poster i nämnder och styrelser. Det är naturligtvis av respekt för den demokratiska processen i kommunen. Vi har också respekt för den interna processen i varje parti.

– Vi gör dock ett undantag – och det gäller posten som kommunstyrelsens ordförande. Den kommer att besättas av Centerpartiet, som är det största partiet i alliansen, sa Anders Johansson.

”Jag står till förfogande”

ANDERS JOHANSSON

Du fortsätter som kommunstyrelsens ordförande?

– Vi kan konstatera att Centerpartiet kommer att nominera en person till posten som kommunstyrelsens ordförande. Men vi har också en intern process – och jag står till förfogande på vår nomineringsstämma när det gäller den posten.

”Vi har ingen hemlig uppgörelse”

ANDERS JOHANSSON

Vi publicerade en debattartikel från Socialdemokraterna på fredagsförmiddagen (läs den här). De misstänker att ni har en hemlig uppgörelse med Sverigedemokraterna…

– Vi har ingen hemlig uppgörelse. Men vi har naturligtvis fört samtal med Sverigedemokraterna – precis som vi har informerat Socialdemokraterna om att det är den här modellen som vi jobbar efter. Under hela processen har vi varit tydliga med att vi kommer att försöka formera ett alliansstyre, svarade Anders Johansson.

Men ni har inte haft några regelrätta förhandlingar med Sverigedemokraterna?

– Nej, inga regelrätta förhandlingar. Men vi är i en annan situation än vi var i tidigare. Jag läste debattartikeln innan jag gick ut till pressträffen – och jag kan konstatera att det fanns en fundering kring det här med andre vice ordförandeposten i fullmäktige. Och det är väldigt enkelt att svara på det, faktiskt. Vi kommer att nominera en kandidat som ordförande.

”Demokratisk anständighet”

– Tidigare har andre vice ordförandeposten tillfallit majoriteten – vilket var logiskt. Men nu har vi tre partigrupper – och ingen av dem har egen majoritet. Det finns en demokratisk logik, och en demokratisk anständighet, i att samtliga partigrupper är representerade i presidiet. Så vi kommer att nominera till posten som förste ordförande (Jens Robertsson, som sagt var), svarade Anders Johansson.

Då får Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna de två viceordförandeposterna…

– Jag kan inte svara för hur övriga partigrupper tänker kring sina nomineringar.

Ja, men de två viceordförandeposterna går till oppositionen i alla fall…

– Ja, och det vore respektfullt av de två partigrupperna att ta varsin, sa Anders Johansson.

– När det gäller arbetsutskotten, så har vi en komplikation. Om vi tillämpar lagen om proportionella val, så blir det faktiskt lottning mellan alliansen och Sverigedemokraterna om den sista platsen i våra arbetsutskott. Vi har tre stycken. Det spekulerades om hur vi ska hantera det. Vi kommer till varje pris att försöka undvika proportionella val.

”Proportionella val är ett extremt krångligt system, som skulle vara oerhört skadligt för Mönsterås kommun och för allt politiskt arbete för samtliga partier”

ANDERS JOHANSSON

– Proportionella val är ett extremt krångligt system, som skulle vara oerhört skadligt för Mönsterås kommun och för allt politiskt arbete för samtliga partier. Däremot ska vi tillämpa de regler som finns – och då är det en lottning som gäller. Vi söker en överenskommelse här, för att undvika proportionella val. Vi hoppas också att vi ska kunna undvika lottning, sa Anders Johansson.

Hur ser ni på risken/möjligheten (beroende på hur man ser på det) att Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna går ihop i vissa frågor och därmed kör över alliansen i en del frågor under den kommande mandatperioden?

– Den risken är inte så stor, enligt vår bedömning. Vi kommer att jobba precis som tidigare, med ett öppet politiskt klimat – där vi har en god dialog med alla som sitter i fullmäktige. Därmed tror vi att vi får in de bästa förslagen i ett tidigt skede. Då kan vi formera en politik som en majoritet, och förhoppningsvis ett enigt fullmäktige, ställer sig bakom. Det är vår målsättning. Sedan ska man komma ihåg att nästan hälften av Sveriges kommuner har styrts i minoritet under den senaste mandatperioden. Och för oss innebär det lite mer politiskt hantverk framöver.

– En ännu bättre dialog, jämfört med tidigare, är säkert nödvändig.

– Men för att våra förslag ska kunna falla, så krävs det att två oppositionsgrupper samarbetar med varandra. Matematiken är enkel. 21 mandat är fler än 19.

I Högsby kommun har Centerpartiet bildat ett majoritetsstyre tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Hade det inte varit klokt att plocka in Socialdemokraterna i alliansstyret?

– I Mönsterås kommun har vi ett enigt Centerparti, som säger att vi är ett borgerligt parti. Vi föredrar att samarbeta med allianspartierna – det är vårt förstahandsalternativ. Och nu ser vi att alliansen är större än Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Därmed är vi en fungerande partikonstellation som kan styra Mönsterås kommun, svarade Anders Johansson.

– Hade vi haft en annan situation, så hade vi kanske varit tvungna att överväga det. Men nu har det inte varit en aktuell fråga, tillade han.

– Jag tror att alla partier här har blivit tillfrågade om andra majoriteter. Men vi gick till val på att fortsätta som allians – och alliansen är den största partigruppen, sa Madeleine Rosenqvist.

Madeleine Rosenqvist (KD) är glad över att kommunen får ett alliansstyre även fortsättningsvis. Hon hoppas också att det politiska klimatet ska vara bra även under de kommande fyra åren. Samförstånd har genomsyrat kommunen under många år och det skapar goda förutsättningar för en bra politik, konstaterade hon på pressträffen. Foto: Peter A Rosén

Har Socialdemokraterna flirtat med er?

– Vi har pratat med alla partigrupper och fört samtal om olika förslag – men redan från början sa jag att jag vill att vi ska ha ett alliansstyre även fortsättningsvis. Det har hela tiden varit vårt förstahandsval, svarade Madeleine Rosenqvist.

Har Socialdemokraterna flirtat med Moderaterna också?

– Ja, vi har haft en dialog med allihop, svarade Åsa Ottosson (M).

Moderaterna ser positivt på ett fortsatt alliansstyre, betonade Åsa Ottosson (M). Det är Moderaternas hemmaplan, underströk hon. ”Jag hoppas också innerligt att vi kommer att ha en fortsatt god dialog med våra oppositionspartier. Det är väldigt viktigt. Vi vill allihop Mönsterås kommuns bästa”, sa Åsa Ottosson på pressträffen. Foto: Peter A Rosén

Och även med Liberalerna?

– Flirt och flirt – men, ja, vi har pratat med dem. Vi har dock varit tydliga med var vi har vår politiska hemvist, svarade Torbjörn Uddén (L).

”Vi vill vara på den borgerliga sidan och vi vill fortsätta att jobba med skolan och turismfrågorna, för att nämna ett par exempel. Jag hoppas också på ett fortsatt gott samtalsklimat”, sa Torbjörn Uddén (L).
Foto: Peter A Rosén

Kan ni säga något om vilka partier som får de olika nämndposterna?

– Den processen pågår – i valberedningen och i de fyra partigrupperna. Ni får vänta på det svaret, svarade Madeleine Rosenqvist (KD).

Nybyggnationer/renoveringar av skollokaler är en av de prioriterade frågorna för alliansen under de kommande fyra åren, underströk Anders Johansson.

”Måste bli renare”

– Och det är något som kanske har blivit ännu viktigare nu, med höga el- och energipriser. Vi kan göra mycket i våra egna lokaler för att spara energi. Det är viktigt att vi gör detta – för ekonomin, miljön, personalen och barnen. Vårt vatten- och avloppssystem är en annan viktig fråga. Vi behöver friskt dricksvatten och vattnet som rinner ut i Östersjön måste bli renare, sa han.

– Sedan är alltid frågorna om skolan, barnen och ungdomarna jätteviktiga. Skolan ska vara en trygg plats att gå till. Eleverna ska få förutsättningarna som krävs för att de ska kunna gå ut med fullständiga betyg i både grundskolan och gymnasiet. De tidiga, främjande, insatserna är också viktiga – både för barn och föräldrar. Det är något som vi har drivit inom folkhälsoarbetet i vår kommun. Detta är något som vi måste bli ännu bättre på. Det är en förutsättning för att vi på sikt ska kunna få ett bättre samhälle. Vi har sett utvecklingen i Kalmar, med skjutningar och så vidare. Det är ingen som önskar något sådant, sa Madeleine Rosenqvist.

”Tryggheten är ofantligt viktig”

ÅSA OTTOSSON (M)

– Ja, tryggheten är ofantligt viktig. Vi vet att vi måste göra ett stort förebyggande arbete när det gäller våra barn och ungdomar. Vi är väldigt överens om att vi måste lyfta blicken. Det är en av de viktigaste frågorna, sa Åsa Ottosson.

– Ja, och det är viktigt att vi fortsätter med det goda arbetet som vi har när det kommer till äldreomsorgen. Vi har en väldigt bra äldreomsorg i kommunen. Vi ska fortsätta att utveckla den, både när det gäller personal, organisation och lokaler, sa Torbjörn Uddén.

Men vågar man lova något i dessa dyrtider?

– Det är naturligtvis väldigt osäkra tider – och vi vet att vi står inför en jättetuff situation 2023. Det är väl inte någon som är förvånad över det, egentligen, med tanke på situationen i vår omvärld. Vi har redan tagit en budget för 2023 – men vi kommer att bli tvungna att omarbeta den en del, svarade Anders Johansson.

Anders Johansson (C), Madeleine Rosenqvist (KD), Åsa Ottosson (M) och Torbjörn Uddén (L) på fredagens pressträff utanför kommunhuset i Mönsterås. Foto: Peter A Rosén

Fullmäktigeledamoten Leonard Nicklasson (SD) dök också upp på pressträffen utanför kommunhuset på fredagen. Han var bara där för att lyssna, men vi passade förstås på att prata med honom.

Ni har inte en hemlig uppgörelse med allianspartierna?

– Nej, det har vi faktiskt inte, svarade han.

Ni har inte blivit lovade något?

– Nej.

– Vi går efter vad vi tycker är bäst. Socialdemokraterna har inte visat något intresse för att styra kommunen. De vill inte prata med oss över huvud taget. Vi har pratat med allianspartierna – men det har enbart handlat om det politiska läget, inget annat. Vi har inte pratat om några valtekniska samarbeten.

Ni skulle, åtminstone teoretiskt sett, kunna stödja Socialdemokraterna i vissa frågor?

– Ja, absolut. Det finns en del grejer där som vi tycker om. Sedan finns det saker som vi inte tycker om där också, svarade Leonard Nicklasson, som är vice ordförande i Sverigedemokraterna i Mönsterås kommun.

Han är även ledamot i barn- och utbildningsnämnden samt ledamot i bolagsstyrelsen i Mönsterås Bostäder och ersättare i regionfullmäktige.

Leonard Nicklasson (SD). Foto: Peter A Rosén

Mandatfördelningen i fullmäktigeförsamlingen i Mönsterås kommun:

Socialdemokraterna 17 platser

Centerpartiet 12

Sverigedemokraterna 9

Kristdemokraterna 4

Moderaterna 4

Vänsterpartiet 2

Liberalerna 1.

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

Dela gärna artikeln med dina vänner

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS