Andreas Erlandsson: ”Jag tycker att vi ska följa utslaget i folkomröstningen”

Andreas Erlandsson: ”Jag tycker att vi ska följa utslaget i folkomröstningen”

2021-07-02 Av av Peter A Rosén

MISTERHULT/OSKARSHAMN

Tanken är att folkomröstningen om Hultgårdens och Charlottagårdens öde ska hållas söndagen den 7 november.

Datumet spikas på ett extrainsatt fullmäktigemöte den 12 juli (ett extrainsatt kommunstyrelsemöte hålls samma dag, dessutom).

Övriga detaljfrågor av praktisk natur, med koppling till folkomröstningen, kommer att behandlas i kommunstyrelsen i augusti och i fullmäktige i september.

”Jag tycker att vi ska följa utslaget i folkomröstningen. Det är min personliga åsikt. Men vi har inte tagit ställning till det än”

ANDREAS ERLANDSSON (S), KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE I OSKARSHAMNS KOMMUN

Frågeställningstexten i omröstningen är en sådan fråga, för att nämna ett exempel.

Kommer majoriteten att följa resultatet i folkomröstningen, trots att den bara är rådgivande?

– Jag tycker att vi ska följa utslaget i folkomröstningen. Det är min personliga åsikt. Men vi har inte tagit ställning till det än, säger Andreas Erlandsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Oskarshamns kommun (bilden).

Valdeltagandet får väl inte bli för lågt heller? Finns det en nedre gräns?

– När man tittar runt, så ser man att en del kommuner har gjort så – att man måste ha ett valdeltagande på minst 40-50 procent, för att kunna tolka den. Men vi har inte diskuterat det än. Vi ska ta ett datum först och kommunicera med valmyndigheten. Det måste gå tre månader. Ska vi klara av det på den här sidan av året, så är det bra att vi bestämmer oss för datumet nu – och grunnar på resten över sommaren.

– Om det skulle bli ett extraval på nationell nivå, så vi kommer vi att samköra folkomröstningen med det valet i sådana fall. Det kan därmed bli ett annat datum, som styrs uppifrån. Det skulle vara dumt att ha val på två olika datum.

Kommer ni inom majoriteten att anlägga moteld inför folkomröstningen?

– Vi har inte tagit ställning till det, om vi ska förespråka något alternativ eller inte. Vi har inte kommit dit än, svarar Andreas Erlandsson.

”Man ska vara medveten om att det inte är gratis att genomföra en folkomröstning”

ANDREAS ERLANDSSON

Eva Holm i Folkinitiativet tycker att ni från kommunhåll borde ha hört av er till dem efter domen i förvaltningsrätten…

– Vi kommunicerade ut det väldigt fort, att vi säger ja till en folkomröstning. Det är ju det de vill. Konsekvensen är också att det kommer att kosta 1,5 miljoner kronor. Man ska vara medveten om att det inte är gratis att genomföra en folkomröstning.

– Vi avsätter 1,5 miljoner kronor i extrakostnader för att kunna genomföra den. Det är rätt många människor som ska avlönas för att bemanna vallokaler. Det är också mycket praktiskt innan med vallängder och förtidsröstning och sådant, säger Andreas Erlandsson.

”Det känns inte okej när inte kommunen visar tillit, artighet och förtroende. De kunde åtminstone ha skickat någon hälsning och berättat att de jobbar med frågan”

EVA HOLM, FOLKINITIATIVET

– Det känns inte okej när inte kommunen visar tillit, artighet och förtroende. De kunde åtminstone ha skickat någon hälsning och berättat att de jobbar med frågan. Men vi har inte hört något från dem, trots att det har gått två veckor sedan förvaltningsrätten slog fast att kommunen gjorde fel när den inte godkände vår namninsamling, säger Eva Holm.

Hon betonar också att det finns en folkomröstningsmöjlighet i ett demokratiskt samhälle och att det inte är rätt att skuldbelägga Folkinitiativet för att det uppstår extrakostnader med anledning av omröstningen.

Eva Holm. Arkivfoto: Peter A Rosén

Eva Holm och hennes kamrater i Folkinitiativet börjar nu mejsla på strategin inför valrörelsen.

– Vi måste skaffa sponsorer. Allt kostar pengar. Folkinitiativet är egentligen över – i och med att alla som skrev på namninsamlingen utgör Folkinitiativet. Vi borde kanske kalla oss för något annat inför valet. Vi ska fundera på det.

– Och vi planerar att ha ett möte i hembygdsparken i Misterhult i augusti. Där hoppas jag att föreningsrepresentanter från hela kommunen kan vara med. Det här angår nämligen hela kommunen. Nu senast hörde vi om sparförslaget inom äldreomsorgen i Kristdala. Vilka drabbas härnäst? Det vet vi inte, säger Eva Holm.

Dela gärna artikeln: