Andreas Erlandsson (S): ”Du får flytta staden eller hamnen, Mathias”

Andreas Erlandsson (S): ”Du får flytta staden eller hamnen, Mathias”

2020-06-08 Av av Peter A Rosén

Annons: Smålandshamnar

OSKARSHAMN

– Du får flytta staden eller hamnen, Mathias, sa kommunstyrelsens ordförande Andreas Erlandsson (S) till oppositionsrådet Mathias Karlsson (L) under måndagens fullmäktigemöte i Oskarshamn.

Vi har tidigare berättat att gångbron över Norra Fabriksgatan i Oskarshamn ska höjas, från 5,45 till 6,70 meter.

Mathias Karlsson försökte få igenom ett återremissyrkande under fullmäktigemötet. Han vill helt enkelt att kommunen ska ha ett bättre underlag innan man går till beslut i frågan. Han är bland annat orolig för att kulverten ska gå sönder.

Votering

Återremissyrkandet avgjordes i en votering. Och där förlorade Mathias Karlsson och Liberalerna med 3 röster mot 24 (två ledamöter deltog inte i beslutet, på grund av jäv).

Alla partier i kommunstyrelsen, förutom Liberalerna, har tidigare sagt ja till gångbron.

– Vi har ju sagt att vi ska ta in de tunga transporterna via den södra infarten. Då tycker vi att kommunen ska hålla sig till det, säger Mathias Karlsson.

Höjningen av gångbron är nödvändig för att man ska kunna transportera den nya generationens vindkraftverk under bron, konstaterar majoriteten i kommunstyrelsen.

Majoriteten röstade ja till att låna ut tre miljoner kronor till Smålandshamnar för att bekosta åtgärderna.

Vindkraftsbolagen har gått ihop och är redo att betala den resterande delen. Det rör sig om en sammanlagd investering på ungefär tio miljoner kronor.

I slutändan kan det bli tal om en höjning med ytterligare en eller ett par decimeter.

– Det handlar om många och tunga vindkraftstransporter på uppemot 200 ton. Tidigare har trafikingenjören, i ett annat sammanhang, sagt att 76 ton var för mycket för vägen, säger Mathias Karlsson.

– Trycket på kulverten över Döderhultsbäcken blir högt. Och håller avlopps- och vattenledningarna? Svaret vi har fått är att man tror att de håller. Men man sa också att det är bäst att kolla upp kulverten.

”Direkt olämpligt”

– Vi inom Liberalerna vill ju öppna upp Döderhultsbäcken – men detta sätter stopp för det. Det är dessutom direkt olämpligt att ha tunga transporter som går förbi lekplatser och lekområden. Mycket folk rör sig i området – och vi vet, sedan tidigare, att det inte är helt ovanligt med olyckor som är kopplade till vindkraftstransporterna. Vingar har tappats, exempelvis. Ska vi verkligen utsätta oss för sådana risker?, säger Mathias Karlsson.

De tunga transporterna påverkar också attraktiviteten, påpekar han.

– Man tycker kanske att det är trevligare att pendla in till Oskarshamn än att flytta hit.

I debatten i fullmäktige underströk Andreas Erlandsson att en höjning av gångbron aldrig hade blivit aktuell om inte de som står bakom transporterna hade ansett att det är den bästa transportvägen.

TEXT & FOTO

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

Kommunstyrelsens ordförande Andreas Erlandsson (S).
Oppositionsrådet Mathias Karlsson.
Dela gärna artikeln: