Andreas Erlandsson (S): ”En plats vi har längtat efter”

Andreas Erlandsson (S): ”En plats vi har längtat efter”

2021-02-17 Av av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

”Hamntorget ska vara en plats för aktivitet och rörelse, för att dansa, leka, och sporta. Men också för att träffas, umgås, vila och hänga”, skriver Oskarshamns kommun i ett pressmeddelande på onsdagen.

 – Den här miljön i bästa läge har alla förutsättningar och jag tror att det är en plats vi har längtat efter, säger kommunstyrelsens ordförande Andreas Erlandsson (S).

”På onsdagen beslutade kommunstyrelsen att godkänna planen för Hamntorget etapp 2”, skriver kommunen.

”Etapp 2 beräknas vara klar strax efter sommaren, och omfattar en större yta än det som redan finns på platsen (etapp 1). Förslaget för Hamntorgets utveckling går i samma stil som tidigare och med målet att skapa ett aktivt och attraktivt stadsrum, i mötet mellan hav och stad.”

”Unik satsning”

– Hamntorget är en satsning på ungdomar, livskvalitet, besöksnäring, folkhälsa och stadsliv, kort och gott kommunens attraktion. Det är en snudd på unik satsning i ett mycket bra läge av staden och samtidigt en viktig signal om vilken typ av stad vi vill skapa i Oskarshamn – en stad för människan, säger stadsarkitekten Erik Hjertqvist som tillsammans med tekniska kontoret har tagit fram förslaget för Hamntorget.

”Genom åren har flera dialoger med ungdomar gjorts, och Hamntorgets utformning och innehåll är i högsta grad en produkt av ungdomarnas förslag och önskemål. Även genusperspektivet och tillgänglighet har varit viktiga ledord i arbetet med Hamntorget”, skriver kommunen.

Padelbana

”Vad kan vi då se fram emot i Hamntorgets utveckling? För den sportiga blir det bland annat ytterligare en padelbana, en innebandyplan, en multiplan och en basketplan. För den som vill slappa byggs nya platser längs vattnet med flera fåtöljer där du kan njuta av utsikten, en sitt-pyramid med inbyggda högtalare, konstgräs och växtlighet som ramar in platsen. En oval konstgräsmatta är centrum i aktivitetsdelen av Hamntorget. På konstgräset finns en interaktiv dansbåge och en gymnastikmatta”, skriver kommunen.

”Gångstråket från etapp 1 förlängs utmed kajkanten, som förses med pollare och kätting hela vägen. En liten yta lämnas också tom för framtida utveckling av platsen.”

Mervärdespengar

”Att omvandla delar av Oskarshamns inre hamn till en självklar och naturlig del av staden och stadslivet beslutades av kommunfullmäktige i Planprogram för Inre hamnen hösten 2015. Skeppsbrokajen och etapp 1 av Hamntorget stod klara efter sommaren 2020 och Norra Strandgatans ombyggnad planeras vara klar i april 2021.”

”Nu väntar upphandlingen av en entreprenör för arbetet. Kommunstyrelsen har genom sitt beslut avsatt sex miljoner kronor för Hamntorget etapp 2, det finansieras delvis genom pengar från mervärdesavtalet”, skriver kommunen.

ARKIVFOTO

PETER A ROSÉN

Dela gärna artikeln: