Andreas Erlandsson (S): ”Vi fick det här beskedet i ansiktet via en TT-flash”

Andreas Erlandsson (S): ”Vi fick det här beskedet i ansiktet via en TT-flash”

2021-08-26 Av av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

På torsdagen berättade miljö- och klimatministern Per Bolund (MP) att Clab, mellanlagret utanför Oskarshamn, får ta emot mer utbränt kärnbränsle och radioaktivt avfall framöver.

– Vi fick det här beskedet i ansiktet via en TT-flash. Det är under all kritik, säger Oskarshamns kommunalråd Andreas Erlandsson (S) till vår tidning.

– Man hanterar inte en kommun, som har tagit ett sådant stort nationellt ansvar, på det viset. Det hade inte gjort något om de hade ringt i dag på morgonen och meddelat hur de tänkte göra, tillägger han.

”En regering väljer att fullständigt köra över en kommun. Det är ett historiskt beslut”

ANDREAS ERLANDSSON (S), KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE I OSKARSHAMNS KOMMUN

– En regering väljer att fullständigt köra över en kommun. Det är ett historiskt beslut. En kommun som har tagit ett stort nationellt ansvar – och hanterat kärnavfallet – i över 40 år. Vi har hela tiden varit tydliga med att detta är ett mellanlager. Det har utökats vid ett par tillfällen tidigare – det var 3 000 ton till att börja med, sedan utökades det till 5 000 ton. Och 1998, när kommunen yttrade sig om ansökan att utöka till dagens 8 000 ton, så var vi tydliga med att vi inte kommer att acceptera en utökad mellanlagring om man inte också tar beslut om ett slutförvar.

”Redo för beslut”

– Då fanns inte tekniken framme för ett slutförvar. I dag har vi en metod som Strålsäkerhetsmyndigheten har sagt ja till. Godkännandet från mark- och miljödomstolen kom efter att SKB (Svensk kärnbränslehantering) hade lämnat in sina kompletteringar. Ärendet är redo för beslut. Men så sent som i somras fick vi besvara en av de onödigaste remisserna som har kommit till Oskarshamns kommun. Där fick vi framföra våra synpunkter på detta. Det kan inte ha undgått någon vad vår inställning är. Vårt vetobeslut, 2018, togs med den sammanhållna processen som grund – utökning av mellanlager, inkapslingsanläggning och byggandet av slutförvar. Att nu bryta loss en del och enbart utöka mellanlagret minskar incitamenten att jobba vidare med slutförvaret.

”Nu gäller det att, tillsammans med våra juridiskt sakkunniga, titta på vilka verktyg vi har”

ANDREAS ERLANDSSON

Mellanlagret är inte ett slutförvar, betonar Andreas Erlandsson.

– Det är inte lika säkert som ett slutförvar. Det är ändå en anläggning som kräver ständig övervakning, drift och så vidare. Ett slutförvar ska klara sig på egen hand, utan övervakning så småningom. Det kommer att ta mellan 70 och 100 år innan allt använt kärnbränsle är inkapslat och nedsänkt i berget. Oskarshamns kommun kommer att leva med kärnavfall under överskådlig tid – men det är viktigt att den här generationen, som har sett till att vi har ett kärnavfall, tar ansvar för det och hittar en långsiktig hantering av det.

Hur går ni vidare nu?

– Nu gäller det att, tillsammans med våra juridiskt sakkunniga, titta på vilka verktyg vi har. Vi hävdar, med stöd i miljöbalken, att det här är en så pass stor utökning av en kärnteknisk anläggning att kommunen borde ha vetorätt i frågan. Vilket vi skrev i vårt remissyttrande. Det är bara några timmar sedan regeringen gick ut med sitt besked. Vi ska undersöka detta. Regeringen har alltid en vetoventil – och det är vi fullt medvetna om. Men att man kör över en kommun på det här viset utan någon dialog över huvud taget, trots att de känner till vår inställning i frågan, är ju anmärkningsvärt. Att regeringen bryter loss en del av en ansökan och skickar den vidare för prövning har aldrig hänt tidigare, efter vad jag vet. De borde ha frågat oss om vi ställer upp på detta. I remissen skrev vi att vi motsätter oss det här – men man skiter fullständigt i svaren från oss, länsstyrelsen i Kalmar län, länsstyrelsen i Uppsala, Östhammars kommun och Strålsäkerhetsmyndigheten. Alla säger att det inte är bra att göra så här. Det är inte säkert att det håller i domstolen när det inte är ett sammanhängande system.

”När kommer beslutet om slutförvaret?”

ANDREAS ERLANDSSON

– Och frågan kvarstår: När kommer beslutet om slutförvaret? Det är den viktigaste frågan här och nu. Oskarshamn är en liten kommun i sammanhanget. Hanteringen av den här frågan tar oproportionerligt mycket tid för oss. Det finns ett färdigt förslag på hur man skulle kunna hantera det långsiktigt. Nu är det upp till regeringen att lösa detta.

Mervärdespengarna är kopplade till detta. Ni får inte tillgång till dem förrän slutförvarsfrågan har klubbats igenom…

– Jo, så är det – men det är inte det jag sörjer i dag. Jag sörjer att vi inte kommer vidare i processen. ”Tala om vad det är som ni vill ha belyst. Så länge ni inte ställer frågan så kan ingen ge er några svar”, sa jag till Per Bolund (MP) när han kontaktade mig innan sommaren.

Det kunde han inte svara på?

– Nej, inte då. Men jag fick kontakt med honom vid lunchtid i dag – och då hänvisade han till kopparkorrosionen och sprödheten i gjutjärnet.

”Oskarshamn är inte att betrakta som ett slutförvar”

ANDREAS ERLANDSSON

Det låter som att det kommer att ta tid…

– Några månader pratas det om. Jag kommer att gräva vidare i detta. Vi måste fortsätta kämpa för att få till ett beslut om ett slutförvar. Oskarshamn är inte att betrakta som ett slutförvar.

Har du någon ingång i ditt eget parti, på nationell nivå, i den här frågan?

– Vi har haft många diskussioner med de socialdemokratiska partiföreträdarna under en längre tid – och jag känner nog att Socialdemokraterna var redo att gå till beslut. Jag lägger ett stort ansvar på miljöministern Per Bolund i det här fallet.

– Det känns som att man inte vill ta ett beslut.

Kunde inte Socialdemokraterna ha kört över Miljöpartiet? Många hoppades på det…

– Det hade jag också hoppats på. Man får ställa frågan till regeringsföreträdarna, säger Andreas Erlandsson.

Arkivfoto: Peter A Rosén

Dela gärna artikeln: