Andreas Erlandsson (S): ”Vi ser allvarligt på situationen”

Andreas Erlandsson (S): ”Vi ser allvarligt på situationen”

2020-12-01 0 av Peter A Rosén
OSKARSHAMN

Tidigare idag skrev vi att missnöjet pyr inom räddningstjänsten i Oskarshamns kommun.

Hur ser kommunstyrelsens ordförande Andreas Erlandsson (S) på detta?

ON skickade frågan via e-post.

Han svarar så här:

Som jag sagt tidigare så har förvaltningen valt att gå vidare och kopplat in kommunens företagshälsovård för att hjälpa till att komma till rätta med situationen.”

”Jag vill inte föregripa det arbetet och väljer i nuläget att inte kommentera enskildas kommentarer eller synpunkter, mer än att vi ser allvarligt på situationen annars hade vi inte kopplat på företagshälsovården. Vi kommer från kommunstyrelsen följa upp det fortsatta arbetet med förslag på åtgärder”, skriver Andreas Erlandsson.

TEXT & FOTO

PETER A ROSÉN

peter@oskarshamns-nytt.se