Edit Content

Hem

Extra

Tjänster

Kundservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

ANNONS

Aktuellt

”Andreas, jag förstår inte varför du är så rädd”

ANNONS

OSKARSHAMN

Majoritetspartierna i Oskarshamns kommun vill inte släppa fram Eva Holms medborgarförslag, om att återöppna Hultgården och Charlottagården i Misterhult, till fullmäktigeförsamlingen för besvarande och beslut.

Medborgarförslagshanteringen utvecklades snabbt till en skållhet potatis, som majoriteten knappt ville vidröra, under måndagskvällens digitala fullmäktigemöte i Oskarshamn.

Det hela slutade med en votering – där majoritetspartierna, Socialdemokraterna och Moderaterna, vann med siffrorna 25-22 (47 av 49 ledamöter var på plats) mot oppositionspartierna (Liberalerna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet).

Därmed kommer medborgarförslaget att skickas till kommunstyrelsen för besvarande och beslut – och följaktligen hamnar det inte på fullmäktiges bord.

Oppositionspartierna reserverade sig mot beslutet.

Dessförinnan var debatten livlig.

Magnus Larsson (C) sa så här:

– Centerpartiet yrkar avslag på presidiets förslag – istället yrkar vi att kommunfullmäktige ska besvara och ta beslut när det gäller det här medborgarförslaget. Och anledningen till det är, som vi ser det, att medborgarförslaget utgår ifrån ett beslut som kommunfullmäktige har tagit. I medborgarförslaget föreslås det att kommunen ska ändra på beslutet som fullmäktige har tagit. Fullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Det här är en fråga som har avgjorts i fullmäktige – och det är en fråga av principiell betydelse. Därför hamnade frågan i fullmäktige första gången.

– Då är det också rimligt att det är fullmäktige som ska hantera det här medborgarförslaget. Kommunstyrelsen kan inte överpröva fullmäktiges beslut. Det kan endast fullmäktige göra, sa Magnus Larsson.

”Det är en flernämndsfråga, en fråga för både tekniska nämnden och socialnämnden, och kommunstyrelsen. Därför ska medborgarförslaget hanteras i fullmäktige”

MATHIAS KARLSSON (L), OPPOSITIONSRÅD

Oppositionsrådet Mattias Karlsson (L) var inne på samma linje.

– Det är en flernämndsfråga, en fråga för både tekniska nämnden och socialnämnden, och kommunstyrelsen. Därför ska medborgarförslaget hanteras i fullmäktige, underströk han.

Ingemar Lennartsson (KD) inflikade:

– Ja, även vi från KD yrkar avslag på liggande förslag. Vi vill att det ska hanteras av fullmäktige, sa han.

Andreas Erlandsson (S), ordförande i kommunstyrelsen:

– Jag yrkar bifall till presidiets förslag. Magnus Larsson inledde med att den här frågan först hamnade i fullmäktige, då den avgjordes. Och det är helt riktigt. Det är en principiellt viktig fråga. Det är en stor förändring. Då ska frågan hanteras i fullmäktige – vilket också skedde.

”Inte många månader sedan”

– Fullmäktige har fattat ett beslut i den här frågan. Det är inte många månader sedan vi hade långa debatter och diskussioner om det. Alla partier är representerade i kommunstyrelsen och vi vet att vi tycker olika. Jag tycker att medborgarförslaget ska besvaras där.

Leif Axelsson (SD):

– Det är en het fråga som har väckt mycket känslor. Sverigedemokraterna yrkar att medborgarförslaget ska hanteras och avgöras i fullmäktige.

Magnus Larsson igen:

– När vi justerade det här regelverket senast, så hade vi en diskussion, du och jag, Andreas, om det här med var medborgarförslag ska besvaras. Jag framförde vid det tillfället att jag tycker att, så länge det inte är specifika detaljfrågor som rör våra nämnders verksamhet, så ska kommunfullmäktige besvara medborgarförslag. Just av den enkla anledningen att det är kommunens högsta beslutande organ.

”Våra medborgare som tar sig tid att skriva förslag, och kommer med idéer, förtjänar den respekten”

MAGNUS LARSSON (C)

– Våra medborgare som tar sig tid att skriva förslag, och kommer med idéer, förtjänar den respekten. När det kommer till det här specifika förslaget, så är det ett principiellt viktigt ärende. Fullmäktige har fattat ett beslut i frågan. Majoriteten vann i den voteringen, men det är ovidkommande i det här läget. Kommunstyrelsen har inte rätten att överpröva kommunfullmäktiges beslut. Därför bör frågan hanteras i fullmäktige.

”Jättemärkligt”

– Personen vill att beslutet ska omprövas. Och då blir det ju jättemärkligt om vi tar upp den frågan i en annan beslutsinstans. Jag vet inte riktigt varför ni är så måna om att frågan ska behandlas i kommunstyrelsen. Jag har mina gissningar. Där brukar inte debatterna bli lika tydliga – och medierna brukar inte vara närvarande. Jag hoppas att jag har fel, Andreas, och att du inte försöker gömma undan den här frågan i kommunstyrelsen. Men varför ska den prompt hanteras i kommunstyrelsen, när det i grunden är ett fullmäktigebeslut som medborgaren hänvisar till och som medborgaren vill att kommunen ska ändra?

Andreas Erlandsson:

– Den här frågan är nog den som har fått mest tid i fullmäktige, i olika sammanhang, då vi har diskuterat den. Och jag tror att vi känner till våra olika ståndpunkter.

– Det här är ett demokratiskt fattat beslut. Sedan är det inte alla som håller med.

Magnus Larsson:

– Jag har aldrig påstått att det inte är ett demokratiskt fattat beslut. Det är i allra högsta grad ett demokratiskt fattat beslut i fullmäktige. Det är just därför vi anser att det är där frågan om medborgarförslaget hör hemma. Det handlar om demokrati och respekt gentemot förslaget. Och respekt gentemot den ordning som vi har – där fullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Jag är ledsen, Andreas, men jag förstår inte varför du är så rädd för att släppa det här medborgarförslaget till kommunfullmäktige. För någonting är det ju som oroar dig – som gör att du inte vågar släppa fram det.

”Väldigt skör”

– Jag vet inte om det kan finnas någon splittring inom majoriteten? Vi vet att majoriteten var väldigt skör när det hela röstades igenom. Det är någonting som oroar kommunalrådet så in i det grövsta att han inte vågar släppa fram det här till kommunfullmäktige, kommunens högsta beslutande organ.

– Jag kan tycka att det är märkligt och anmärkningsvärt.

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

Dela gärna artikeln med dina vänner

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS