Edit Content

Hem

Extra

Tjänster

Kundservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

ANNONS

Aktuellt

Andreas Lindgren (V) – fullmäktigekandidat i Högsby – om politikerarvodena: ”Vi ska inte ha det bättre än vanligt folk”

ANNONS

OSKARSHAMN

– Kommunikationer är min hjärtefråga, säger Andreas Lindgren, som är etta på Vänsterpartiets fullmäktigelista i Högsby kommun.

– Kalmar länstrafik (KLT) är visserligen en regionfråga. Men kommunen kan ju exempelvis bistå med subventionerade busskort. Jag tror att det är viktigt för Högsby kommun, som är beroende av bra kommunikationer. Jag tänker på drivmedelspriserna – och alla kan inte köpa en elbil i morgon.

– Finns det bra och billiga kommunikationer, så kan man bo kvar i Högsby kommun – där det för övrigt är billigt att bo – och pendla till jobbet. Det är dessutom en jättestor klimatbonus, påpekar Andreas Lindgren.

Han berättar att Vänsterpartiet även slåss för skolorna i småorterna i Högsby kommun.

Andreas Lindgren (V)
Andreas Lindgren (V). Foto: Peter A Rosén

”Vi vill behålla skolorna i Berga, Ruda, Fagerhult och Fågelfors”

ANDREAS LINDGREN (V), FULLMÄKTIGEKANDIDAT I HÖGSBY KOMMUN

– I Berga, exempelvis. Där finns det inget omedelbart nedläggningshot – men det har talats om det. Vi vill behålla skolorna i Berga, Ruda, Fagerhult och Fågelfors. I den mån det går. Så länge elevunderlaget finns, så vill vi att de ska vara kvar.

”En livsnerv”

– Skolan är en livsnerv. Lägger man ned skolan, så flyttar inte barnfamiljer till den orten. Vi kan inte centralisera allt till Högsby, säger Andreas Lindgren, som betonar att Högsby som samhälle mår bra av att satellitorterna lever.

– Flyttar folk från Berga, exempelvis, så innebär det inte att de bosätter sig i Högsby per automatik. Många av dem kommer att flytta till andra kommuner i stället. Och kommunen behöver inte mer utflyttning.

Andreas Lindgren berättar dessutom att Vänsterpartiet vill se en cykelbana mellan Berga och Högsby.

”Vägen mellan Berga och Högsby lämnar mycket övrigt att önska när det gäller säkerheten”

– Det är definitivt cykelavstånd mellan de två orterna. Många har moped, cykel, elscooter eller elcykel. Och vägen mellan Berga och Högsby lämnar mycket övrigt att önska när det gäller säkerheten. Vi skulle vinna mycket på att knyta ihop orterna. Det kan säkert behövas i andra delar av kommunen också. Så att man inte måste sätta sig i bilen, säger Andreas Lindgren, som bor i Bohult, öster om Berga och söder om Korsvägen – ett område där de tre kommunerna Högsby, Oskarshamn och Mönsterås möts.

”Blankt blad”

Han är en av ett antal nya medlemmar i Vänsterpartiet i Högsby kommun.

– Flera av mina partikamrater brinner väldigt mycket för skolan. Vi pratar om att lärartätheten måste förbättras. Vi vill också ha kompetenta och utbildade elevassistenter, för att stärka upp skolan. Partiet på det lokala planet är lite av ett blankt blad just nu. De flesta av oss är nya. Vi ser det som en nystart. Men Tommy Palmgren (fjärde och sista namnet på fullmäktigevalsedeln i valet) är kvar och stöttar oss. Det betyder mycket.

”De delade turerna vill vi försöka bli av med”

Hur ser ni på äldreomsorgen?

– De delade turerna, i den mån de finns, vill vi försöka bli av med.

En del hävdar att det finns de som vill ha delade turer. Hur ser du på det?

– Ja, vissa individer vill garanterat ha det. De delade turerna passar en del som tycker att det kan vara skönt att avbryta arbetspasset och gå hem och gå ut med hunden och fixa med saker. Men i regel är inte de delade turerna särskilt uppskattade, svarar Andreas Lindgren.

Vill ni behålla någon slags valfrihet inom det området?

– Vi vill nog försöka ta bort de delade turerna. I den mån någon inte kan jobba ett helt långt arbetspass, så får man kanske försöka hitta en individuell lösning. Merparten av cheferna är flexibla.

”Vi skulle även vilja testa ett gammalt klassiskt vänsterförslag – sex timmars arbetsdag”

Högsby kommun har två moderna äldreboenden nu – ett i Fagerhult och ett i Högsby…

– Ja, och vi skulle även vilja testa ett gammalt klassiskt vänsterförslag – sex timmars arbetsdag inom någon av verksamheterna.

På prov, då?

– Ja. Inte bara tre månader, eller något sådant, utan under en längre period – så att vi verkligen kan se ett utfall. När man har testat sex timmars arbetsdag på andra ställen, så har man kunnat konstatera att sjukfrånvaron sjunker över tid.

Ni vill testa under något år, då, eller något åt det hållet?

– Ja.

Var skulle man kunna börja?

– Jag har inte tillräckligt bra koll på verksamheterna i Högsby kommun för att kunna svara på den frågan. Det är något som verksamheterna får diskutera.

– Men jag tror inte att det är en fråga som kommer att stöta på speciellt mycket motstånd ute i verksamheterna. Det beror förstås på vilken verksamhet vi talar om. Sex timmars arbetsdag lämpar sig inte för alla verksamheter – en noggrann bedömning är nödvändig.

”Fler lediga dagar”

– Jag själv har jobbat inom LSS-verksamheten i Oskarshamn. Och där skulle det inte vara bra med sex timmars arbetsdag. För där har vi långa pass – dygnspass, ibland – och det beror främst på att de boende inte alltid mår bra av att man hela tiden växlar personal. Då är det bättre med anställda som är på platsen under hela dagen – och som kompensation får de fler lediga dagar per vecka.

Men inom andra verksamheter – som hemtjänsten, med sitt stressfyllda tempo, exempelvis – kan sex timmars arbetsdag vara en klok idé, konstaterar Andreas Lindgren.

– Där är det rimligare med sextimmarspass – med bibehållen heltidslön, naturligtvis.

Andreas Lindgren, förstanamnet på Vänsterpartiets fullmäktigelista i Högsby kommun
Andreas Lindgren (V). Foto: Peter A Rosén

Hur ska man få fler att flytta till Högsby kommun?

– En grundgrej är ju att inte lägga ned skolorna i ytterområdena. Ett sådant beslut skulle definitivt minska inflyttningen.

– Det har pratats om satsningar på ungdomarna. Bättre fritidsaktiviteter och sådant som gör att de inte sätter sig i bilen och lämnar kommunen när de har fyllt 18 år. Det ska finnas saker i kommunen som aktiverar och stimulerar ungdomar.

”Det måste ha känts som en nådastöt när de lade ned”

– Det är också viktigt att stimulera småföretagarinitiativ och uppstartsföretag. När jag flyttade till kommunen var Karlssons den stora grejen, som drog många till Högsby. Det måste ha känts som en nådastöt när de lade ned. Vi får kanske inte ett nytt Karlssons – men det måste finnas en anledning att åka till Högsby.

Finns det ett behov av en ny fritidsgård i Högsby, som ni ser det?

– Ja, en fritidsgård eller en modern aktivitetspark. Och det behöver inte handla om stora belopp. Man kan göra ganska mycket med en mindre summa pengar.

Tror ni att det blir nödvändigt med kommunsammanslagningar i framtiden? Förr pratade man om Hymos (en sammanslagning av kommunerna Högsby, Mönsterås och Oskarshamn). Hur ser ni på det?

– Min förhoppning är att Högsby kommun ska kunna stå på egna ben. Jag tycker att kommunen är tillräckligt stor för att kunna ha en framtid. Det finns jättesmå kommuner som fungerar. Och Högsby måste våga satsa, för att kunna växa.

”Alla Högsbybor tittar nog inte åt Oskarshamnshållet”

– Men med det sagt, så är jag inte helt främmande inför tanken på en kommunsammanslagning. Jag tror att Högsby kommun skulle kunna vinna mycket på det. Men vilken, eller vilka, kommun/kommuner som man ska slå ihop sig med i sådana fall, ja, det låter jag vara osagt. Jag är partisk i och med att jag tillbringar så mycket tid i Oskarshamn. För min del vore det således naturligt att slå ihop Högsby med Oskarshamn. Men alla Högsbybor tittar nog inte åt Oskarshamnshållet.

Vill ni höja, sänka eller lämna skattesatsen oförändrad i kommunen?

– Där har jag ingen stark åsikt – men jag säger oförändrad, så länge jag inte ser något starkt skäl till att höja eller sänka den. Att sänka den känns dumdristigt – vi behöver pengarna till våra verksamheter. Höjd skatt känns onödigt om vi inte har en bra motivering.

Hur ser ni på politikerarvodena i Högsby kommun? Det finns ett förslag om att kommunalrådet och oppositionsrådet ska få högre arvoden…

– Vår principiella åsikt är väl rätt välkänd. Vi vill inte höja några arvoden – de ska helst sänkas. Men vi vill inte att någon politiker ska leva på fattigdomens rand. Samtidigt ska ersättningarna vara rimliga – och det finns ingen anledning att ösa pengar över politiker. Vi ska inte ha det bättre än vanligt folk. De lokala arvodena är dock inte jättehöga – det är bara de absoluta topparna som har högre ersättningar.

”Ett klassiskt vänsterrecept är ju förebyggande åtgärder”

Hur ser ni på brottsligheten i kommunen?

– Ett klassiskt vänsterrecept är ju förebyggande åtgärder, vilket jag är en stark förespråkare för. Det gäller att fånga upp dessa killar, det är oftast killar, redan i skolåldern. Det ska finnas en strategi för att fånga upp dem innan de hamnar i grov kriminalitet.

– Sedan är det polisen som ska ta hand om dem som redan är grovt kriminella. Och jag tror på ett stärkt samarbete mellan socialtjänsten och polisen.

Hur ser ni på Oskarshamns sjukhus?

– Nedläggningstanken känns som ett tankespöke, som gärna lyfts fram av en del som vill göra en poäng av att de vill rädda sjukhuset. Från vadå? Det undrar jag, säger Andreas Lindgren, som bara har positiva saker att säga om sjukhuset i Oskarshamn.

– Jag fick en fraktur i foten för några år sedan – och då hamnade jag på akuten i Oskarshamn. Jag fick jättebra hjälp.

Vänsterpartiet har ett mandat i fullmäktige (Tommy Palmgren sitter på den stolen). Hur många siktar ni på nu?

– Jag är förhoppningsfull. Jag blir glad om vi får behålla vårt mandat – men jag tror att det finns goda chanser till två platser. Vi har gått framåt på riksnivå sedan förra valet.

Hur många är ni för närvarande i den aktiva skaran i partiet i kommunen?

– Vi är fyra som kan räknas som aktiva. Sedan har vi ett antal stödmedlemmar. Jag hoppas att vi kan bli ännu fler framöver.

Vilka partier kan ni tänka er att samarbeta med? Enbart Socialdemokraterna, eller?

– Ja, främst med Socialdemokraterna – det är det naturligaste för oss. Det är det partiet som vi har mest gemensamt med – och jag vet att de välkomnar oss på deras båt.

– Men vi kan även tänka oss att samarbeta med andra partier.

”Nej, av principiella skäl”

Men inte med Sverigedemokraterna…

– Nej, av principiella skäl. Jag kan nog inte ens se att det finns särskilt många sakfrågor där vi skulle kunna komma överens, säger Andreas Lindgren, som anser att kommunen borde satsa mer på integrationen.

”Lite chockartat”

– Jag är fullt medveten om att det kom väldigt många människor till Högsby kommun 2015. Och jag kan tänka mig att en del upplevde det som lite chockartat. Det är små orter vi pratar om. För att detta ska gynna kommunen i så stor utsträckning som möjligt, så måste vi faktiskt se till att de integreras ordentligt. Vi måste hjälpa dem med att finna sig till rätta i samhället.

– Jag tror att många – i synnerhet ett parti, men även en del andra – enbart ser de här människorna som en belastning. Men många av dem är ju fortfarande kvar i kommunen – och vad man än tycker om det, så är de här. Låt oss göra det bästa möjliga av det. Man kan sätta sig på tvären, och tycka något annat, men det kommer inte att gynna Högsby kommun.

”Jag började som aktiv antirasist på nätet”

Vad är det som driver dig som politiker?

– Jag började som aktiv antirasist på nätet. Jag var inne i många debatter och diskussioner i frågan. Efter ett par år insåg jag att 90 procent av dem som stod på min sida i diskussionerna var vänsterpartister. Då började jag titta lite mer på vänsterpolitiken – och jag kunde konstatera att den ligger i linje med mina åsikter. Inte när det gäller alla frågor, men i de flesta.

Alla människors lika värde är din hjärtefråga, då?

– Ja, och rättvisefrågor. De svagaste i samhället ska få en rimlig hjälp.

– Sedan gillar jag inte privatiseringarna av statliga och kommunala bolag. Det kan säkert vara en bra idé i enstaka fall – men generellt sett, så kan jag inte se att privatiseringar har resulterat i förbättringar. Jag tänker främst på posten och järnvägen – och elen, nu senast.

– Hade vi inte avreglerat den, så hade vi kanske haft större möjligheter att kunna skydda oss mot de här prishöjningarna.

Hur vill du beskriva dig själv som person?

– Lugn och eftertänksam.

Andreas Lindgren (V)
Andreas Lindgren (V) vid Mäster Palms plats i Oskarshamn. Foto: Peter A Rosén

Personligt / Andreas Lindgren

Ålder: 47 år.

Bor i: Bohult, öster om Berga.

Född i: Motala.

Uppvuxen i: Västervik.

Familj: Vuxen och utflyttad dotter.

Utbildning och jobb: ”Jag har ingen avslutad utbildning. Jag påbörjade lärarutbildningen, men har jobbat som vårdbiträde inom äldreomsorgen i nästan 20 år. Just nu är jag anställd inom LSS-verksamheten i Oskarshamns kommun. Jag stortrivs med det. Det är ett fantastiskt jobb. Men för närvarande är jag utlånad till socialförvaltningen, som IT-samordnare. Det handlar inte så mycket om datorer – det rör sig främst om mobiltelefoner och trygghetslarm. Jag jobbade som trygghetslarmsansvarig inom omsorgen i Linköping också.”, säger Andreas Lindgren.

Aktuell som: Etta på Vänsterpartiets fullmäktigevalsedel i Högsby kommun och fyra på partiets regionvalsedel i mellanlänet (kommunerna Högsby, Mönsterås och Oskarshamn). Noterbart är att Andreas Lindgren är engagerad inom Vänsterpartiet i både Högsby och Oskarshamn. ”Så jag sitter på dubbla stolar. Jag är med i styrelsen i Oskarshamns kommun. Fast jag kan ju inte bli folkvald i Oskarshamns kommun, i och med att jag bor i Högsby kommun”.

”Jag är en science fiction-nörd”

Fritidsintressen: ”Jag är en science fiction-nörd och allmänt intresserad av vetenskap och natur. Jag gillar även att fotografera. Och magnetfiske är mitt udda intresse. Jag och några till har grundat Magnetfiskarna Norra Kalmar län. Man hittar roliga saker – alltifrån gamla historiska saker till moderna grejer. Och man gör en miljöinsats”, säger Andreas Lindgren.

Läser helst: ”Det blir mycket science fiction. Annars kan det bli både lite högt och lågt.”

Tittar helst på: ”Senaste favoriten var Sandman på Netflix. Annars blir det mycket skräck- och thrillerserier/filmer.”

Lyssnar helst på: ”Det är extremt blandat. Alltifrån klassisk pianomusik till 80–90-tals-synth-pop. Favoritbandet är det gamla australiensiska bandet Midnight Oil.”

Favoritmat: ”Kryddstarkt – gärna indiskt.”

Dricker helst: ”Något mörkt och gott öl.”

Favoritlag inom sportens värld: ”Jag är inte speciellt sportintresserad. Och i Oskarshamn får man väl inte säga att man inte är så förtjust i ishockey. Nä, då, ishockey kan vara kul – men jag brukar invänta slutspelsdramatiken. Då är det riktigt spännande – men jag följer inte den vanliga serielunken.”

Husdjur: ”En katt.”

Favoritfärg: ”Röd, såklart.”

Vad gör du helst en ledig dag? ”Då tar jag gärna en långpromenad – och lyssnar på någon intressant podd.”

Hur mycket sover du? ”Alldeles för lite, oftast”, svarar Andreas Lindgren och skrattar.

Vad skulle du göra om du var osynlig under en dag? ”Ta en långpromenad och lyssna på en podd. Nej, jag vet inte. Jag har inget behov av att vara osynlig. Jag skulle nog bara gå runt på stan.”

Vilket förhållande har du till sociala medier? ”Där är jag rätt aktiv. Sociala medier är väldigt viktiga, på gott och ont. Tyvärr har de försämrat debattklimatet väldigt mycket i samhället. Samtidigt är de en del av vår värld nu. Vi får göra det bästa vi kan av situationen.”

”Jag har pratat med Jonas Erlandsson (S) – och han var trevlig”

Om du var tvungen att gå med i ett annat parti – vilket skulle du välja då? ”Socialdemokraterna ligger nog närmast till hands. Jag tycker generellt bra om Miljöpartiet – men samtidigt är jag osäker på var de står på en höger-vänster-skala. Så Socialdemokraterna är nog det partiet som ligger närmast mig. Jag har pratat med Jonas Erlandsson (S) i Högsby (oppositionsrådet och kommunalrådskandidaten) – och han var trevlig. Det känns som att vi skulle kunna samarbeta på ett bra sätt”, säger Andreas Lindgren.

Favoritårstid: ”Sommaren. Jag är ingen vintermänniska.”

Favoritställe i Högsby kommun: ”Caféet och antikaffären Tre århundraden i Berga. Det är ett mysigt ställe.”

Vad skrattar du åt? ”Riktigt dåliga skämt.”

Tror du på Gud? ”Jag är en stabil agnostiker. I dagsläget ser jag inget som tyder på att Gud finns – men å andra sidan finns det mycket som vi fortfarande inte vet.”

Tror du på ett liv efter döden? ”Det blir samma svar där. Om det finns ett liv efter döden eller inte är dock inte en fråga som påverkar mitt liv här och nu.”

Vad är meningen med livet, enligt dig? ”Att göra sin omvärld till ett lite bättre ställe. Och att själv må bra – men inte på bekostnad av sin omvärld”, säger Andreas Lindgren.

Andreas Lindgren (V)
Andreas Lindgren (V) vid Solbacka i Oskarshamn. Foto: Peter A Rosén
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

Dela gärna artikeln med dina vänner

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS