Angelica Katsanidou (S): ”Det är glädjande”

Angelica Katsanidou (S): ”Det är glädjande”

2022-12-13 Av av Oskarshamns-Nytt

Annons: Nationaldagen 6 juni

LÄNET

På tisdagens regionstyrelsesammanträde fick majoriteten – Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet – ta del av flertalet dragningar av tjänstepersoner som visade på flera goda resultat i regionens verksamhet.

”Dessa goda resultat är frukten av ett långsiktigt och målmedvetet arbete”, skriver S, C och V i ett pressmeddelande.

”Förekomsten av trycksår mäts två gånger per år och Region Kalmar län har i flera år kunnat leverera goda resultat. Vid senaste mättillfället så var det 3,2 procent av patienterna på länets sjukhus som hade trycksår som uppkommit under sjukhusvistelsen. Detta placerar återigen Kalmar län i toppskiktet i landet, snittet för landet är 10 procent”, skriver de tre partierna.

”Känns väldigt bra”

– Arbetet med att minska andelen trycksår är något som vi i Region Kalmar län har jobbat med under lång tid och vi har också legat i det nationella toppskiktet under flera år. Det är glädjande att vi fortsatt har låga siffror och vi kommer att fortsätta arbetet med att få ner siffrorna ytterligare, säger Angelica Katsanidou (S), regionstyrelsen ordförande (bilden).

”Styrelsen informerades också om arbetet med screening av tjock- och ändtarmscancer. Projektet startade i september och nu går det vidare med ytterligare åldersgrupper vilket är väldigt positivt”, skriver S, C och V.

– Screeningen av tjock- och ändtarmscancer är ett viktigt utvecklingsarbete för att upptäcka cancer i ett tidigt skede. Det känns väldigt bra att vi nu kan gå vidare med ytterligare ett par åldersgrupper. Screeningprogrammet planeras att vara komplett utbyggt till 2026, säger Karin Helmersson (C), vice ordförande i regionstyrelsen.

”Väldigt glädjande”

”Svenska diabetesförbundet har för första gången tagit fram en diabetesbarometer där den samlade bilden av både behandlingsresultat och upplevelsen av diabetesvården sammanvägs. Region Kalmar län hamnar på en glädjande fjärdeplats i barometern vilket tyder på att vi bedriver en bra och kvalitativ diabetesvård i länet”, skriver S, C och V.

– Det är väldigt glädjande att vi får ett bra resultat i förhållande till övriga Sverige. Men det är också viktigt att poängtera att vi inte nu backar tillbaka och känner oss nöjda. Vi vill fortsätta att utveckla diabetesvården i Kalmar län, säger Lena Granath (V), ledamot i regionstyrelsen.

Foto: Region Kalmar län

Dela gärna artikeln med dina vänner: