Anmälan efter fördröjd cancerutredning

Anmälan efter fördröjd cancerutredning

2021-05-14 0 av Oskarshamns-Nytt


LÄNET

Chefläkare Gunhild Nordesjö Haglund vid länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria efter en fördröjd cancerutredning.

Det skriver Region Kalmar län i ett pressmeddelande.

”Fallet gäller en 75-årig man som vårdades på grund av lunginflammation. En undersökning av lungorna med skiktröntgen gjordes där man såg en förtätning. Denna förändring följdes dock inte upp.”

”Mannen röntgades en månad senare av annan anledning. Då förändringen fanns kvar påbörjades utredning enligt standardiserat vårdförlopp varvid en lungcancer konstaterades. Mannens lungcancerdiagnos fördröjdes alltså med en månad till följd av att utredningen inte inleddes enligt riktlinjerna”, skriver regionen.

GRAFIK: REGION KALMAR LÄN