Anmälan efter fördröjt omhändertagande inom vården i länet

Anmälan efter fördröjt omhändertagande inom vården i länet

2023-01-16 Av av Oskarshamns-NyttLÄNET

”Chefläkare Charlotte Joborn vid primärvårdsförvaltningen har gjort en anmälan enligt lex Maria efter ett fördröjt omhändertagande vid akut svår diabetes”, skriver Region Kalmar län i ett pressmeddelande.

”Fallet gäller en 24-årig man som sökte hälsocentral för nedsatt allmäntillstånd, kräkningar och trötthet. Patienten remitterades utan provtagning direkt till akutmottagning, och skjutsades i egen bil, varför akutmottagningen initialt inte uppfattade det allvarliga tillståndet utan patienten fick vänta två timmar i väntrum innan omhändertagande. Utredningen har påvisat brister i överlämningen mellan vårdenheterna. Det har nu utformats rutiner för att säkerställa informationsöverföringen om allmänpåverkade patienter som behöver omedelbar vård.”

”Handläggningen var bristande och patienten löpte risk för allvarlig vårdskada i form av fördröjd diagnostik och behandling av livshotande diabetes”, skriver regionen.

Genrebild: Freepik

Dela gärna artikeln med dina vänner:

Annonsera digitalt lokalt