Anmälan efter vårdmiss på Oskarshamns sjukhus

Anmälan efter vårdmiss på Oskarshamns sjukhus

2021-04-13 Av av Oskarshamns-Nytt

LÄNET

”Chefläkare Elmar Keppel vid Oskarshamns sjukhus har gjort en anmälan enligt lex Maria sedan en misstänkt tumörbildning i lungorna inte följts upp”, skriver Region Kalmar län i ett pressmeddelande.

”Fallet gäller en patient i 50-årsåldern med långvarig KOL-sjukdom som vid ett flertal tillfällen sökte för återkommande andningsbesvär till medicinkliniken vid Oskarshamns sjukhus.”

”Redan vid det första tillfället visade lungröntgen på misstänkt tumörbildning men förändringarna beaktades och utreddes inte. Även vid kommande sjukhusvistelser röntgades lungorna men fyndet följdes inte upp.”                              

”När förändringarna slutligen undersöktes med skiktröntgen visade sig en tumör i båda lungorna samt metastaser till levern. Förändringarna skulle troligtvis redan vid första undersökningen inte ha varit möjliga att operera men i ett lindrande syfte varit behandlingsbara. Patienten avled några månader senare.”

”Skulle förändringarna redan vid första kontakten ha föranlett en närmare utredning skulle en stödjande behandling kunna ha påbörjats betydligt tidigare”, skriver regionen.

Dela gärna artikeln: