Anmälan: Patient fick felaktigt recept

Anmälan: Patient fick felaktigt recept

2021-09-25 Av av Oskarshamns-Nytt

LÄNET

Chefläkare Gunhild Nordesjö Haglund vid Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria efter ett felaktigt recept.

Fallet gäller ett läkemedelsrecept med en felaktig dosering på läkemedlet vilket resulterade i en åtta gånger för hög dos jämfört med rekommenderad maxdos. Patienten upplevde dock inga biverkningar av den höga dosen.

Ett nytt förskrivningsstöd kommer att införas för att minska risken för att händelsen upprepar sig.

Grafik: Region Kalmar län

Dela gärna artikeln: