Anmälan: Tittade i anhörigs patientjournal

Anmälan: Tittade i anhörigs patientjournal

2021-05-12 0 av Oskarshamns-NyttLÄNET

Region Kalmar län anmälde på onsdagen en personuppgiftsincident till Integritetsskyddsmyndigheten.

”Vid en loggranskning har det visat sig att en medarbetare varit inne i en patientjournal tillhörande en anhörig, som medarbetaren inte har någon vårdrelation till”, skriver regionen i ett pressmeddelande.

”Region Kalmar län har rutin för behörighet/tillgång till journaler. Det som inträffade är en avvikelse vilket upptäcktes genom det systematiska kvalitetsarbete som regionen utför.”

”Region Kalmar län har inga fler kommentarer att ge kring händelserna.”

GRAFIK: REGION KALMAR LÄN