Anställd på Oscarsgymnasiet i Oskarshamn utsattes för coronasmitta på jobbet

Anställd på Oscarsgymnasiet i Oskarshamn utsattes för coronasmitta på jobbet

2021-02-17 0 av Peter A RosénOSKARSHAMN

I en anmälan till Arbetsmiljöverket står det att en person som arbetar på Oscarsgymnasiet i Oskarshamn har blivit exponerad för coronasmitta på jobbet.

Det skedde i slutet av förra veckan.

”Exponeringen skedde vid kontakt med individer på arbetsplatsen. Arbetsgivaren informerar den exponerade individen om att den blivit exponerad. Den exponerade delges även information från regionen om hur den exponerade ska förhålla sig under de närmaste 14 dagarna. Arbetsgivaren följer upp om individen insjuknar”, står det i anmälan till Arbetsmiljöverket, som kategoriserar det hela som ett allvarligt tillbud.

Ska utredas

I ett tillsynsmeddelande skriver Arbetsmiljöverket att Oskarshamns kommun, som arbetsgivare, ska utreda orsakerna bakom händelsen.

Utredningen ska vara inskickad till Arbetsmiljöverket innan den 9 mars.

Kommunen ska beskriva vilka faktorer som man bedömer låg bakom händelsen – och man ska berätta om åtgärder som redan genomförts, eller som kommer att genomföras, för att förhindra liknande händelser framöver.

ARKIVFOTO

PETER A ROSÉN