Anställda inom Oskarshamns kommun ska få lämna blod på arbetstid

2020-05-22 0 av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

I januari i år lämnade Sverigedemokraterna in en motion om att underlätta för blodgivning på betald arbetstid för kommunanställda i Oskarshamns kommun.

Hela kommunstyrelsen röstade ja till motionen nu i veckan.

Kommunstyrelsens arbetsutskott får i uppdrag att ta beslut om rutiner för blodgivning på arbetstid.

Sedan en tid tillbaka pågår ett arbete med att söka vägar för att säkra kommunens framtida kompetensförsörjning.

Man försöker också förbättra kommunens attraktivitet som arbetsgivare. Ett område som ingår i det arbetet är medarbetarförmåner, som exempelvis blodgivning på arbetstid, skriver kommunstyrelseförvaltningen i beslutsunderlaget.

Så många donerar

”Enligt statistik på hemsidan www.geblod.nu donerar tre procent av befolkningen mellan 18 och 75 år blod minst en gång per år i Sverige. Detta skulle ge 79 personer om man räknar på totalt antal medarbetare i Oskarshamns kommun (2 632 anställda personer den 31 december 2019). Av landets kommuner har runt en tredjedel idag beslutade riktlinjer som tillåter blodgivning på arbetstid”, står det i beslutsunderlaget.

”En förmån”

”Bedömningen är att HR-avdelningen ska fortsätta utreda blodgivning på betald arbetstid och att det är önskvärt att införa rutiner för detta i Oskarshamns kommun. Kostnaden det skulle medföra vägs upp av den stora samhällsnyttan. Att få möjlighet att lämna blod på arbetstid är också en förmån som ökar kommunens attraktivitet som arbetsgivare och bidrar positivt till kommunens varumärke i stort”, skriver kommunstyrelseförvaltningen.

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

Kommunhuset i Oskarshamn. FOTO: PETER A ROSÉN