Anton Sejnehed dundrade: ”Jag måste säga att jag nästan blir stum av att höra vad du säger, Jan”

Anton Sejnehed dundrade: ”Jag måste säga att jag nästan blir stum av att höra vad du säger, Jan”

2022-02-14 Av av Peter A Rosén

Annons: Smålandshamnar

OSKARSHAMN

Det hettade till ordentligt i slutet av det långa, och helt digitala, fullmäktigemötet i Oskarshamn på måndagskvällen.

Bildningsnämndens ordförande Anton Sejnehed (S) och bildningsnämndens andre vice ordförande Magnus Larsson (C) gick till generalangrepp mot bildningsnämndsledamoten Jan Johansson (SD) efter ett av hans uttalanden.

– Jag måste säga att jag nästan blir lite stum av att höra vad du säger, Jan. Du säger att det är några få elever som har funktionsvariationer – och de kan vi flytta på, till andra skolor. Alltså, jag tycker att det är ett häpnadsväckande uttalande. Skulle inte elever med funktionsnedsättningar vara välkomna på alla våra skolor? Jag tycker att det är fruktansvärt, dundrade Anton Sejnehed.

Vad det handlade om? Jo, Jan Johansson hade ställt en interpellation om Norra skolan till Anton Sejnehed – och den behandlades under fullmäktigesammanträdet.

Jan Johansson
Jan Johansson (SD). Foto: Peter A Rosén

Sverigedemokraterna vill, som bekant, behålla skolan och i interpellationen ställer Jan Johansson frågor i ämnet till bildningsnämndens ordförande.

I det skriftliga svaret konstaterar Anton Sejnehed, bland annat, att Norra skolan exempelvis inte har tillräckligt många grupprum och toaletter.

Anton Sejnehed (S). Foto: Peter A Rosén

Under fullmäktigesammanträdet påpekade Jan Johansson att Sverigedemokraterna tror att det är möjligt att bygga om något eller några klassrum till grupprum – och att det går att komplettera med nya toaletter.

I sitt svar slår Anton Sejnehed även fast att det är svårt att uppfylla kraven på tillgänglighet för personer med olika typer av funktionsvariationer.

”Det handlar inte om många elever – det kanske går att flytta dem till Vallhallaskolan, till den nya F-6-skolan”

JAN JOHANSSON, LEDAMOT I BILDNINGSNÄMNDEN

– Det handlar inte om många elever – det kanske går att flytta dem till Vallhallaskolan, till den nya F–6-skolan, sa Jan Johansson på fullmäktigemötet.

”Det är skrämmande vilken människosyn Sverigedemokraterna och Jan Johansson har”

MAGNUS LARSSON (C), ANDRE VICE ORDFÖRANDE I BILDNINGSNÄMNDEN

 – Jag hoppas verkligen att våra kommunmedborgare har lyssnat på Janne Johanssons inlägg. Sverigedemokraterna säger att alla elever inte är välkomna i våra skolor. De säger i stället att vi ska flytta elever till andra skolor – bara för att de har en funktionsnedsättning. Jag håller med Anton om att det här är anmärkningsvärt. Är det den politiken som Sverigedemokraterna kommer att gå ut med i valrörelsen i höst? Det vill jag ha ett svar på – från Janne Johansson, sa Magnus Larsson.

– Är det Sverigedemokraternas politik? Råkar du ha ett barn med funktionsnedsättning, alternativt ett barn som under sin skoltid får en funktionsnedsättning – olyckor händer tyvärr ganska ofta, så ska man tvingas flytta och byta skola. Man ska inte få gå kvar med sina klasskamrater i den miljö där man kanske har gått i flera år och där man känner sig trygg och hemma. Det är skrämmande vilken människosyn Sverigedemokraterna och Jan Johansson har. Och det är något jag tar avstånd ifrån å det bestämdaste, tillade han.

Magnus Larsson (C). Foto: Peter A Rosén

Jan Johansson svarade så här:

– Ja, du Magnus Larsson – jag hoppas också att kommuninvånarna har lyssnat i kväll. Det finns en hiss på Norra skolan och den används av barnen med funktionsnedsättning. Det fungerar, tydligen. Jag fattar inte ert resonemang, alltså. Det är helt obegripligt. Skulle man hitta en bättre miljö för de här eleverna, så är det väl bara bra.

I sitt svar påpekade Anton Sejnehed att det endast är en del av Norra skolan som har en hiss.

– Skolans konstruktion gör det ytterst svårt för den som sitter i rullstol att ta sig från den norra delen av skolan till den södra delen. Detta har medarbetare, rektor och förvaltningen slagit fast, sa han.

”Är det Sverigedemokraternas officiella politik i Oskarshamns kommun?”

MAGNUS LARSSON

– Jag tror att Sverigedemokraterna behöver läsa på när det gäller lagstiftningen. Det finns krav på att kommunala och offentliga lokaler ska vara tillgängliga. Norra skolan är inte tillgänglig fullt ut för personer med funktionsnedsättning. Det är det som är problematiken. Det skulle möjligtvis gå att bygga om Norra skolan, både med ventilation och annat, men frågan är om Sverigedemokraterna då är beredda att förvanska skolans utseende? För det kommer vi att behöva göra – och det går inte att göra det inom väggarna. Vi kommer att behöva göra förändringar även på utsidan – och där tror jag faktiskt inte att ni har med er oskarshamnarna, sa Magnus Larsson.

Han fortsatte:

– Det du sa, Janne, var att kan de inte gå på Norra skolan så kan vi flytta dem till Vallhallaskolan. Det var det du sa om elever med funktionsnedsättning. Och det reagerade jag väldigt starkt på, måste jag säga. Jag ställer frågan till Leif Axelsson – som är gruppledare för Sverigedemokraterna. Är det Sverigedemokraternas officiella politik i Oskarshamns kommun, att elever som har en funktionsnedsättning – alternativt drabbas av en funktionsnedsättning under sin skoltid – ska flyttas från sin skola till en annan skola?

”Jag kan lugna dig, Magnus Larsson”

LEIF AXELSSON (SD), FULLMÄKITGEGRUPPLEDARE FÖR SD

Leif Axelsson svarade så här:

– Jag kan lugna dig, Magnus Larsson. Här gick det nog lite för fort – här blev det en missuppfattning. Självklart sätter vi inte upp några hinder för funktionsnedsatta ungdomar. De ska beredas möjligheter att gå på vilken kommunal skola som helst – i vår kommun och i landets alla kommuner. Det är jag tydlig med att säga. Några hinder för funktionsnedsatta barn får inte och ska inte förekomma. Det är inte SD:s politik, över huvud taget, att hindra funktionsnedsatta barn att gå på våra skolor. Alla ska ha möjlighet att gå på våra skolor.

”Ni borde skämmas”

JAN JOHANSSON

– Jag blir beklämd när Magnus Larsson och Anton Sejnehed säger att vi skulle vara emot barn med funktionsnedsättning. Jag blir ledsen när jag hör sådant. Vi har väl inget emot barn med funktionsnedsättning. Vi vill de barnens bästa. Åtminstone jag. Det kan jag garantera både Anton och Magnus. Ni borde skämmas, sa Jan Johansson.

”Det är jättebra, Jan, att du tar avstånd ifrån ditt tidigare uttalande”

ANTON SEJNEHED

Anton Sejnehed igen:

– Det är jättebra, Jan, att du tar avstånd ifrån ditt tidigare uttalande. Men du behöver inte använda sådana hårda ord som du valde för något som du sa. Du kan i efterhand kolla på sändningen och lyssna på hur du uttryckte dig. Jag tycker att det var häpnadsväckande.

Magnus Larsson:

– Ni borde skämmas, säger du, Jan. Det är precis som Anton säger – det var du som gjorde uttalandet om att vi skulle flytta elever med funktionsnedsättning. Det var inte Anton – det var inte jag. Och det reagerade jag på. Jag tycker att det var ett väldigt anmärkningsvärt uttalande. Jag ställde också frågan till din gruppledare och fick ett svar om vad som är Sverigedemokraternas officiella politik. Det tackar jag för, Leif. Antingen har ni en splittring i gruppen – eller så var det en tunga som slant någonstans. Det där får ni reda ut internt. Men jag konstaterar att det beskedet Leif gav är något helt annat än det uttalande som du gjorde. Och det är klart att man också måste få reagera på ett sådant uttalande utan att någon ska säga till mig eller någon annan att vi ska skämmas.

”Jag tycker att ni överreagerar kraftigt”

JAN JOHANSSON

– Jag tycker att ni överreagerar kraftigt. Jag vill skapa bra förutsättningar för de här eleverna – jag sa inget nedsättande. Om man kan skapa bättre förutsättningar genom något nytt, så är väl det bra, sa Jan Johansson.

”Nu är du tillbaka där igen, Janne”

ANTON SEJNEHED

– Nu är du tillbaka där igen, Janne. Kan man skapa bättre förutsättningar någon annanstans, så kan de gå där, säger du. Jag har inget emot att man väljer vilken skola man vill gå på. Vi har ett skolval i Oskarshamns kommun, sa Anton Sejnehed, som underströk att det är eleven och elevens vårdnadshavare som tar det beslutet.

– Vi som kommun ska inte säga att du ska gå på en annan skola för att det skulle bli bättre där för dem med funktionsvariation, tillade han.

”Barn med funktionsnedsättning ska gå i den skolan som de väljer att gå i. Ingen ska flytta – jag har varit övertydlig om detta”

LEIF AXELSSON

Leif Axelsson igen:

– Anton och Magnus och övriga. Barn med funktionsnedsättning ska gå i den skolan som de väljer att gå i. Ingen ska flytta – jag har varit övertydlig om detta. Jag ber om ursäkt om diskussionen har gått fel. Sverigedemokraterna står inte bakom att några barn ska flytta från sina skolor.

Leif Axelsson (SD) tittar in i kameran
Leif Axelsson (SD). Foto: Peter A Rosén

En majoritet av fullmäktigepolitikerna tog på måndagskvällen ett beslut om att man ska utreda möjligheterna att bygga en ny F–9-skola vid Länsmansängen i Oskarshamn.

Tekniska nämnden får i uppdrag att genomföra en grundlig geoteknisk undersökning och dagvattenutredning på Länsmansängen.

Utredningen ska identifiera vilka förutsättningar som finns för att anlägga byggnader, skolgård, parkeringar, anslutningsvägar – med mera – på området.

Och bildningsnämnden får i uppdrag att ta fram ett alternativt förslag på placering av en ny F–9-skola.

Dela gärna artikeln: