Anton Sejnehed (S) berättar om detaljerna kring språksatsningen i kommunen

Anton Sejnehed (S) berättar om detaljerna kring språksatsningen i kommunen

2021-10-19 Av av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

Hur ser detaljerna ut kring språksatsningen i Oskarshamns kommun?

ON ställer frågan till bildningsnämndens ordförande Anton Sejnehed (S) med anledning av språkproblemen inom äldreomsorgen.

Han berättar att bildningsnämnden, socialnämnden och tekniska nämnden genomförde kartläggningar i våras gällande språkkompetensen hos medarbetare inom förskolan och äldreomsorgen.

Kommunstyrelsen tog sedan ett beslut i mitten av juni om att genomföra en insats för att förbättra språkkompetensen hos medarbetarna. Bildningskontoret fick meddelandet av kommunstyrelsen kring månadsskiftet juni/juli.

Resurserna fördelas så här:

Socialnämnden – 332 000 kronor

Bildningsnämnden – 422 000 kronor.

Tekniska nämnden – 46 000 kronor.

– Vi är övertygade om att mest lärande sker i samspelet mellan lärare och elever – och det är anledningen till att vi arbetar med en lösning som innebär att det ska vara lärarledd undervisning i stället för digitala lösningar, där varje elev ska undervisa sig själv. Vi har varit tvungna att prioritera våra medarbetare till vår kärnverksamhet och därför har starten dröjt och den kommer troligen att dröja ytterligare en tid, säger Anton Sejnehed.

Läsarfråga:

Anser du att det är viktigt att vårdpersonal kan svenska?
848 röster

Arkivfoto: Peter A Rosén

Dela gärna artikeln: