Anton Sejnehed (S) svarar på en insändare om covid-19-situationen på skolorna

Anton Sejnehed (S) svarar på en insändare om covid-19-situationen på skolorna

2021-12-14 Av av Oskarshamns-Nytt

INSÄNDARE

Detta är ett svar på insändaren ”Det är ytterst märkligt”, som publicerades tidigare på tisdagen.

Smittspridningen i vår kommun är hög och vi behöver tillsammans göra olika insatser för att minska den.

Jag har full förståelse för att smittspridningen väcker oro hos människor. 

När det gäller åtgärder inom skolan så följer vi de nationella rekommendationerna och det som kommer från smittskyddsenheten.

En huvudman, i detta fall Oskarshamns kommun, har enligt lagen inte rätt att besluta om att närundervisningen ska upphöra utan att smittskyddsenheten har sagt att så bör ske.

Vi har idag en situation där vi har ett antal klasser som inte har närundervisning.

Vi befinner oss dock inte i ett läge där smittspridningen är av den karaktär att alla barn och elever bör vara hemma.

Bildningsförvaltningen följer löpande utvecklingen inom våra verksamheter och för dagligen dialog med smittskyddsenheten.

Om situationen blir sådan att närundervisning inte är möjlig och smittskyddsenheten säger att närundervisning inte bör genomföras så kommer vi som kommun också att ta erforderliga beslut.

Anton Sejnehed (S)

Ordförande för bildningsnämnden i Oskarshamns kommun

Arkivfoto: Peter A Rosén

Dela gärna artikeln: