Användning av bredband och telefoni ökade under pandemiåret 2020

Användning av bredband och telefoni ökade under pandemiåret 2020

2021-05-17 Av av Annicka Gunnarsson

SVERIGE

Användarna i mobilnäten ringde och surfade mer under 2020 och de snabbaste bredbandsabonnemangen fortsatte att öka. Åtta av tio av de fasta abonnemangen hade minst 100 Mbit/s i nedladdningshastighet enligt Post- och telestyrelsens (PTS) rapport Svensk telekommarknad 2020.

Post- och telestyrelsens rapport visar att mobilnäten användes mer intensivt under 2020. Datatrafiken i mobilnäten ökade med 36%, vilket är en snabbare ökning än året innan då motsvarande ökning var 26%. Nästan all datatrafik går via 4G-näten, men viss användning i 5G-nät syntes för första gången under 2020.

Fler samtal, färre sms

Rapporten om Svensk telekommarknad visar att antalet samtalsminuter i mobilnäten ökade med cirka 11%, vilket är den snabbaste ökningstakten på många år. En tjänst i mobilnäten, SMS, minskade dock med 17% under 2020

– ”Förändrade beteenden under pandemin kan ha förstärkt några av de trender vi sett under många år, inte minst den ökade användningen av mobilnäten. Hemmen har av många använts för såväl undervisning som arbete under 2020 vilket ökat kraven på snabbt bredband”, säger Dan Sjöblom, generaldirektör på PTS.

Tre av fyra fasta bredbandsabonnemang finns i fibernät

Antalet abonnemang för fast bredband via fiber ökade med 9% och står nu för tre fjärdedelar av alla fasta bredbandsabonnemang. Mer än 80% av alla abonnemang för fast bredband har en nedladdningshastighet på minst 100 Mbit/s. Abonnemangen som använder det traditionella kopparnätet (xDSL) minskade till endast 360 000, vilket innebär att antalet mer än halverats på tre år.

Fortsatt minskning för fasta telefonabonnemang

Antalet abonnemang för fast telefoni minskade med 15%. Såväl abonnemangen på ip-telefoni som traditionell fast telefoni via kopparnätet minskade. För första gången på många år ökade antalet trafikminuter inom fast telefoni för företag vilket också är en pandemieffekt. Ökningen beror på större användning bland företagskunder.

FAKTA / Svensk telekommarknad

Svensk telekommarknad är Sveriges viktigaste operatörsundersökning om abonnemang, intäkter, datatrafik med mera inom elektronisk kommunikation. Här ingår mobila samtals- och datatjänster, internettjänster (bredband), fasta samtalstjänster och traditionella tv-tjänster.

Foto: Freepik

Dela gärna artikeln: