Arbetet med att bekämpa mäns våld mot kvinnor fortsätter: ”Kvinnojourerna i länet räddar liv varje dag”

Arbetet med att bekämpa mäns våld mot kvinnor fortsätter: ”Kvinnojourerna i länet räddar liv varje dag”

2023-01-17 Av av Oskarshamns-Nytt

ANNONS: Kommunfullmäktige i Oskarshamn 12 juni 2023

REGIONEN

Tillsammans med länets kvinnojourer ska Region Kalmar län bekämpa mäns våld mot kvinnor och barn. Våld i nära relation finns överallt, i alla kulturer och samhällsklasser. Nu tar SCV-majoriteten i Region Kalmar län ytterligare steg i arbetet för att minska våldet genom att regionen och kvinnojourerna tar gemensamma krafttag för det förebyggande arbetet. Kalmar kvinnojour, Kvinnojouren Vändela i Västervik och Hultsfred/Vimmerby kvinnojour ingår i avtalet.

Uppdraget till Kvinnojourerna innebär att de får resurser för att arbeta mer förebyggande i arbetet mot mäns våld mot kvinnor och barn. På onsdag tar regionala utvecklingsnämnden beslut om överenskommelsen som innebär att de tre kvinnojourerna delar på 1 250 000 kr för att kunna göra olika förebyggande insatser.

”Du ska känna dig trygg i ditt hem och vi behöver tillsammans arbeta för att bekämpa våldet som sker i hemmet. Kvinnojourerna är de organisationer i civilsamhället som kan frågan bäst och därför känns det extra bra att kunna ge dem uppdraget att utveckla förebyggande arbetssätt”, säger Karin Helmersson (C) ordförande för regionala utvecklingsnämnden (bilden ovan).

Räddar liv varje dag

Medlen kommer täcka hela länet där varje kvinnojour har sitt upptagningsområde i överenskommelsen de ansvarar för att information kommer ut.

”Kvinnojourerna i länet räddar liv varje dag och hjälper kvinnor och barn att få stöd i en enormt tung process. Kan vi bli ännu bättre på att arbeta förebyggande hoppas vi att det ska leda till att färre utsätts för våld i hemmet. Den här satsningen är ett bra steg”, säger Malin Anell (S), vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Ge bättre möjligheter

Projektet ska ge invånarna i länet lika förutsättningar att få stöd och preventiva åtgärder. SCV-majoritetens ambition är att projektet kan ge bättre möjligheter för de som utsätts för våld i nära relation att tidigt få stöd.

”Kvinnor och barn som utsätts för någon form av våld får livsavgörande konsekvenser, särskilt för sin hälsa. Den psykiska ohälsan kan pågå länge och kan bidra till flera trauman som påverkar en resten av livet. Varje familj vi kan påverka är otroligt viktig”, säger Lena Granath (V), regionråd.

Lena Granath (V)
Lena Granath (V). Foto: Peter A Rosén
Dela gärna artikeln med dina vänner: