ÅTERSTARTEN: ”Nu gäller det att få tillbaka resenärer till kollektivtrafiken”

ÅTERSTARTEN: ”Nu gäller det att få tillbaka resenärer till kollektivtrafiken”

2022-05-17 Av av Peter A Rosén

HÖGSBY

Återstart.

Det är ett av orden som är kopplade till den politiska majoritetens budgetriktlinjer inför fastställandet av regionplanen för åren 2023–2025.

”De är på väg tillbaka”

REGIONRÅDET PETER WRETLUND (S) OM RESENÄRERNA INOM KOLLEKTIVTRAFIKEN I KALMAR LÄN

– Nu gäller det, helt enkelt, att få tillbaka resenärer till kollektivtrafiken. Och de är på väg tillbaka. Tendenserna är tydliga, säger Peter Wretlund (S) – regionråd med ansvar för regional utveckling, kultur och kollektivtrafik – på en pressträff i Kalmar länstrafiks byggnad i Högsby på tisdagen.

Coronapandemin har slagit hårt mot Kalmar länstrafik – och i kölvattnet av kriget i Ukraina har dessutom drivmedlet blivit rekorddyrt, konstaterar han.

– Det här är en återstart i den gamla modellen. Men vi siktar också på att få ännu fler att åka med kollektivtrafiken – det är ett mål som vi har haft med oss sedan inledningen av mandatperioden.

De styrande partierna i Region Kalmar län – Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna – vill exempelvis att det ska finnas hållplatser i närheten av samåkningsparkeringarna.

– Parkerar du vid den södra infarten i Oskarshamn, exempelvis, så tvingas du konstatera att det inte finns någon busshållplats. Då måste du samåka med någon annan i stället.

”Upplysta platser”

– I Ålem har man en bra samåkningsparkering. Vi vill ha fler sådana. Och kanske kan vi göra dem ännu säkrare på olika sätt. Man ska kunna ställa ifrån sig en fin cykel som är värd nästan lika mycket som en rostig bil. Man ska också känna sig trygg med att lämna sin 15-åriga dotter eller mormor Agda där. Hon ska kunna ta kvällsbussen. Det ska vara upplysta platser.

Samåkningsparkeringen vid Glahytt-rondellen, utanför Bockara, i Högsby kommun. Foto: Peter A Rosén

”Det är lite som Stångådalsbanan, fast på gummihjul i stället”

PETER WRETLUND

– Det här är ett jobb som vi ska göra tillsammans med kommunerna. Vi hade kommit mycket längre om vi inte hade drabbats av en pandemi. Sedan har vi en ambition om att skapa ett BRT-bussystem (Bus Rapid Transit) längs med länets kustlinje i framtiden – för att man exempelvis ska kunna ta sig till Norrköping på ett snabbt och smidigt sätt. Det är lite som Stångådalsbanan, fast på gummihjul i stället.

Peter Wretlund (S), Karin Helmersson (C) och Johanna Wyckman (L) på stationsområdet i Högsby.
Foto: Peter A Rosén

Det är dock ett stort arbete som krävs, betonar Peter Wretlund.

”Mycket jobb”

– Det är inte bara att smälla upp en busshållplats – det fordras väldigt mycket jobb kring det.

Peter Wretlund berättar också att regionen om ett par år står inför en stor upphandling när det gäller busstrafiken.

– Det tar ett par år att göra det. Och det är i upphandlingarna vi avgör vilket drivmedel och vilka bussar, med mera, som ska användas. Det är där det avgörs. Det går inte komma efteråt. Vilket drivmedel vi ska ha är förstås en jättestor fråga. I vårt län hyllar vi biogasen.

”Vi vill också titta på det här med självkörande bussar”

PETER WRETLUND

– Vi vill också titta på det här med självkörande bussar. Inte minst inom stadstrafiken. Och vi tänker närmast på Kalmar. Vi vet också att busstrafiken kommer att elektrifieras i städerna. 28 procent av stadstrafiken ska vara elektrifierad, säger EU.

”Behöver bli starkare”

– Sedan vill vi inkorporera cykeln i samhällssystemen – både som enskild logistikrörelse och inom buss- och tågtrafiken. Cykelns ställning behöver bli starkare. I Danmark är man, exempelvis, väldigt duktiga på detta. Där kan du plocka med dig cykeln på bussarna och tågen på ett väldigt smidigt sätt. Där har de en helt annan cykeltradition, jämfört med Sverige, säger Peter Wretlund.

Och Johanna Wyckman (L), regionråd med ansvar för hälso- och sjukvård, berättar om fler regionsatsningar:

– Att vi sitter i Högsby i dag beror inte bara på att Kalmar länstrafik har sina lokaler här. I Högsby har vi även utvecklat något som heter Högsbyprojektet tillsammans med kommunen och civilsamhällsaktörer. Genom att kolla på statistik om exempelvis hälsa, utbildning och inkomstnivå, så har vi kunnat konstatera att våra inlandskommuner har betydligt större utmaningar än våra kustkommuner har. Högsby är en av dem med störst utmaningar inom de här områdena.

Högsbyprojektet går bland annat ut på att främja hälsa och att elever ska lämna grundskolan och gymnasiet med godkända betyg.

– Man har jobbat väldigt aktivt med detta under de senaste åren.

Länsunionens budgetriktlinjer för en bättre folkhälsa utgår ifrån Högsbyprojektet.

”Vi vill öka länsinvånarnas fysiska aktivitet i samverkan med kommuner och ideella organisationer”

REGIONRÅDET JOHANNA WYCKMAN (L)

– Det handlar exempelvis om att vi vill öka länsinvånarnas fysiska aktivitet i samverkan med kommuner och ideella organisationer. Det är något som vi har provat här i Högsby. Och vi vill fortsätta att satsa på Tobaksfri Duo och Tobaksfri utmaning, som är metoder vi använder i skolor för att minska tobaksanvändandet.

”Förebyggande tandvård”

– I områden som har lägre status socioekonomiskt sett, så ser man att tobak används i betydligt högre utsträckning än i områden med högre socioekonomisk status. Förebyggande tandvård är också något som vi behöver jobba extra mycket med, säger Johanna Wyckman.

Hon betonar även att majoritetspartierna vill ta vara på den folkhälsoforskning som finns.

– Vi vill också fortsätta att främja psykisk hälsa bland äldre och minska äldre invånares ensamhet.

Karin Helmersson (C) – vice ordförande i regionstyrelsen med ansvar för regional utveckling, kultur och kollektivtrafik – berättar att Länsunionens budgetriktlinjer ska lämnas in till regionen den 31 maj.

Ett budgetförslag ska sedan mejslas fram utifrån riktlinjerna. Budgetbeslutet tas i november.

”Högsbyprojektet är, precis som Johanna säger, viktigt för oss”

KARIN HELMERSSON (C), VICE ORDFÖRANDE I REGIONSTYRELSEN

– Högsbyprojektet är, precis som Johanna säger, viktig för oss. Det har varit en verklig ledstjärna under mandatperioden. Därför har vi med en punkt om att vi vill fortsätta på fler orter i länet – men då ska vi utgå ifrån det lokala arbetet som finns på de orterna.

”Väldigt viktigt”

– Vi vill också fortsätta att jobba med stöd till bredband – för utbyggnad i hela länet. Bredbandet är väldigt viktigt, säger Karin Helmersson.

Hon nämner också det fortsatta arbetet med samhällsservicen och den kommersiella servicen i länet.

– Med olika verktyg ska vi stötta de aktörerna som finns.

”Vi vill också arbeta med att stärka kvinnors företagande”

KARIN HELMERSSON

– Vi vill också arbeta med att stärka kvinnors företagande – och företagandet bland invånare med utländsk bakgrund. Kulturen är också en viktig fråga för utvecklingen i hela länet. Med olika insatser ska vi verka för att kulturen når hela länet, säger Karin Helmersson.

Vad händer med budgetriktlinjerna om regionen får en ny politisk majoritet efter valet i höst?

– Det här är underlaget för det budgetförslag som tjänstemännen ska arbeta fram. Men sedan är det alltid den styrande majoriteten som tar beslutet, säger Johanna Wyckman.

Vill ni fortsätta med det här trepartisamarbetet efter valet?

– Från Centerpartiets sida har vi sagt att vi går till val som ett enskilt parti – men vi tycker att det har fungerat bra i den nuvarande majoriteten. Vi är glada över att vi har fått igenom mycket av vår politik. Men det är väljarna som avgör, säger Karin Helmersson.

Har ni samma syn på det hela inom Socialdemokraterna?

– Ja, dito, säger Peter Wretlund.

Och Liberalerna?

– Vi går till val som ett enskilt parti – sedan har vi interna diskussioner, så vi får återkomma med besked i regeringsfrågan, svarar Johanna Wyckman.

Vår tidning har tidigare berättat att Peter Wretlund reser en hel del med kollektivtrafiken i länet i sin roll som regionpolitiker.

– Jag reser till 80 procent med kollektivtrafiken – och jag kan säga att det går bättre än vad folk tror, säger Peter Wretlund, som bor i Oskarshamn.

– Men jag måste i ärlighetens namn säga att jag inte reser så mycket med kollektivtrafiken, säger Karin Helmersson, som bor utanför Orrefors, vilket gör det svårt att åka kollektivt.

– Ska jag bara vara på kontoret i Kalmar, så tar jag ofta bussen. Men det blir svårare när man ska åka mellan ställen, säger Johanna Wyckman, som bor i Oskarshamn.

Hon konstaterar att det blir svårare att resa med kollektivtrafiken så fort man ska resa inåt landet.

Budgetriktlinjer inför regionplanen 2023–2025:

Bättre folkhälsa. ”Regionen ska fortsätta arbetet för att öka länsinvånarnas fysiska aktivitet i samverkan med länets kommuner och ideella organisationer”, skriver Länsunionen (Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna).

”Målet att regionen ska vara tobaksfri 2025 ligger fast. Satsningarna på Tobaksfri Duo och Tobaksfri utmaning fortsätter.”

”Fortsatt fokus på den förebyggande tandvården där ett nytt nationellt regelverk skapar förutsättningar för en mer jämlik tandhälsa.”

”Regionen ska fortsätta att arbeta för ett hälsosamt åldrande, främja psykisk hälsa och minska äldre invånares ensamhet.”

”Folkhälsoarbetet ska i hög utsträckning ske i samverkan med kommuner, civilsamhället och andra aktörer. Fokus på att arbeta med forskning kring folkhälsa – till exempel genom att fortsätta tillvarata den forskning som bedrivs på universiteten.”

Regional utveckling i hela länet. ”Regionens samverkan med Linnéuniversitetet, Linköpings universitet och andra lärosäten ska stärkas”, skriver Länsunionen.

”Länets företags- och innovationsklimat ska förbättras. Det vara lätt att starta, driva och utveckla företag tillsammans med forskningen i regionen.”

”Industrins betydelse för länet ska framhållas och arbetet med smart industri fortsätta.”

”Fortsätta arbetet i E-health arena i samarbete med länets kommuner.”

”Fortsätta stödet till bredband i länet för att nå de områden som ännu inte byggts ut.”

”Utifrån uppföljning av andelen närproducerade livsmedel fortsätta målsättning om hög andel närproducerat i regionens egen verksamhet, samt vid köp av mat vid konferenser och motsvarande.”

”Hela länet ska ha tillgång till såväl en god samhällsservice som en fungerande kommersiell service.”

”Region Kalmar läns utveckling är på många sätt beroende av en fungerande integration, därför ska regionens arbete med detta utvecklas i samverkan med kommunerna och länsstyrelsen.”

”Arbetet med att stärka kvinnors företagande och företagande för invånare med utländsk bakgrund ska prioriteras.”

”Ett levande kulturliv i hela länet har ett stort egenvärde, men betyder också mycket för besöksnäring, inflyttning och folkhälsa.”

”Det är särskilt viktigt att kulturen är tillgänglig för alla barn och unga i hela länet.”

”Regionen ska fortsätta att stötta folkbildningen, nå nya målgrupper och satsa på egna uppdragsutbildningar på regionens folkhögskolor. Pröva möjligheter till distansutbildningar. Erbjuda filialer via folkhögskolorna för att göra det möjligt att kompetensutveckla sig via regionens folkhögskolor på fler ställen i länet.”

”Att möjligheten till yrkesvuxenutbildning och yrkeshögskoleplatser möjliggörs för invånarna i hela länet genom stärkt samverkan och fler platser. Att tekniska utbildningar via Linnéuniversitetet eller annat universitet erbjuds i högre utsträckning i länet.”

”Kunskapsunderlaget ska ligga till grund för insatser som kan minska könsskillnader i till exempel ägande, karriärval och möjlighet till makt och inflytande.”

”Samordna insatser kring kompetensförsörjningsbehovet i länet.”

”Utveckla länet med olika metoder som utgår från de lokala orternas behov utifrån underlag i kunskapsunderlaget – likt exempelvis Högsbyprojektet.”

”Ökat stöd till länets kvinnojourer för förebyggande arbete.”

Välfungerande infrastruktur och kollektivtrafik. ”Inför kommande upphandlingar av fordon ska dialog ske med hjälp av fokusgrupper, för att få en bild av önskemål och behov kring möjlighet att ta med sig cykel, förboka platser, funktionskrav som hjälpmedel, barnvagnar med mera”, skriver Länsunionen.

”Regionen ska fortsätta prioritera en modernisering av Tjustbanan och Stångådalsbanan.”

”E22 har fortsatt behov av upprustning i delar av länet.”

”Stråktrafiken ska fortsätta att utvecklas samtidigt som anslutningsmöjligheterna stärks. Avtal med kustkommunerna för ett snabbt införande av BRT (Bus Rapid Transit) längs E22:an ska tecknas.”

”Arbetet för att utveckla länets infrastruktur stärks i samverkan med kommunerna.”

”För att underlätta regionens ansträngningar med att tidigarelägga infrastruktursatsningar ska regionen fortsätta finansiera så kallade åtgärdsvalsstudier.”

”Smart resande. De kollektiva transportsystemen ska knytas ihop med bilen. Det ska finnas såväl ekonomiska incitament som praktiska att ställa bilen till förmån för ett kollektivt resande. Det kan exempelvis handla om fler samordningsparkeringar som erbjuder laddstolpar och som är upplysta och trygga samt ligger i anslutning till busshållplatser.”

”Kalmar-Öland Airports betydelse och roll för attraktionskraften i länet understryks.”

”Förutsättningar ska skapas för att cykling ska bli ett naturligt val av transportsätt, detta för att minska klimatpåverkan och att förbättra folkhälsan.”

”Innovationsprojekt med självkörande fordon ska testas.”

”Trafiken på kust till Kust-banan ska fortsätta utvecklas.”

”Koppla ihop biljetter med andra typer av erbjudande, exempelvis till företag för att öka resandet med kollektivtrafik och samarbeta med evenemangsarrangörer för att koppla ihop dessa med resandet.”

”Utveckla en mer jämlik Närtrafik.”

Dela gärna artikeln: