”Att vi inte spolade upp is på bandybanan gav oss ekonomisk hjälp”

”Att vi inte spolade upp is på bandybanan gav oss ekonomisk hjälp”

2021-06-13 Av av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

Enligt den senaste prognosen går bildningsnämnden mot ett minus på 1,9 miljoner kronor under innevarande år.

– Vi hoppas såklart att det ska vända, säger nämndens ordförande Anton Sejnehed (S).

– Sista april såg vi att vi gick mot ett underskott på 2,6 miljoner kronor. Men 31 maj kunde vi konstatera att underskottet hade minskat till minus 1,9 miljoner kronor i prognosen. Det är en positiv utveckling.

– På arbetsutskottet, senast, begärde vi att få en redovisning av vilka åtgärder som redan har vidtagits och vi bad om information om planerna framåt. Vi politiker har valt att inte besluta om något. I dagsläget ser vi att verksamheterna kan hantera detta.

”Vi har ett underskott inom fritidsförvaltningen – och det är helt och hållet kopplat till coronapandemin. Det är en oerhört intäktspåverkad budget”

ANTON SEJNEHED (S), ORDFÖRANDE I BILDNINGSNÄMNDEN I OSKARSHAMNS KOMMUN

– Vi har ett underskott inom fritidsförvaltningen – och det är helt och hållet kopplat till coronapandemin. Det är en oerhört intäktspåverkad budget. Simhallen öppnades, igen, nyligen. Men vi vet inte vad som händer där.

Anton Sejnehed fortsätter:

– Det andra är grundskolan – där vi dras med ett underskott. Men vi har förväntningar på att de som redovisar ett överskott i dag, också levererar det vid årets slut – så att vi kan hjälpas åt och därmed klarar oss som helhet.

”Vår budget ligger på 725 miljoner kronor. Och vi pratar om ett minus på 1,9 miljoner kronor. Det är väldigt lite i förhållande till helheten”

ANTON SEJNEHED

– Ett antal åtgärder i år har också resulterat i lägre kostnader. Att vi inte spolade upp is på bandybanan gav oss ekonomisk hjälp. Vi ser också att man gör olika omställningar. Inom kulturområdet finns det vakanta tjänster som kommer att återbesättas, men där man inte har gjort det än. Så där finns det en viss peng som man kan behålla vid årets slut.

– Man genomför också bemanningsförändringar inom verksamheterna. Grundskolan tittar extra noga på detta, i och med att de har ett underskott.

– I dagsläget har vi ingen politisk tanke om att besluta om ytterligare besparingsåtgärder. Vi följer noga vad förvaltningarna gör. Vår budget ligger på 725 miljoner kronor. Och vi pratar om ett minus på 1,9 miljoner kronor. Det är väldigt lite i förhållande till helheten, säger Anton Sejnehed.

Arkivfoto: Pierre Stjernfeldt

Dela gärna artikeln: