Författare: Livscoachen

Certifierad livscoach på Ditt Livs Coachning Jag heter Markus Kalin och jobbar som egen företagare, livscoach och föreläsare. Mitt motto är ”Allt är möjligt” och min ambition är att tackla och tacka livet med den inställningen. Jag coachar både privatpersoner och har koncept riktade till företag som vill ta ett helhetsgrepp kring sin personalhälsa. Jag har flera olika föreläsningar som är inriktade på dels personlig utveckling men även gruppsamverkan. Foto: Sara Jonasson