Bäckström Johansson (SD): ”Viktigt att komma framåt”

Bäckström Johansson (SD): ”Viktigt att komma framåt”

2021-04-16 Av av Oskarshamns-Nytt

OSKARSHAMN

”Under torsdagen beslutade riksdagens försvarsutskott om att föreslå riksdagen att rikta ett tillkännagivande till regeringen om att regeringen skyndsamt bör vidta nödvändiga åtgärder för att på kort och lång sikt trygga förutsättningarna för en säker hantering av använt kärnbränsle”, skriver Sverigedemokraterna i ett pressmeddelande. 

”Detta med anledning av att läget håller på att bli kritiskt när det gäller bristen på plats för lagring av använt kärnbränsle från Sveriges kärnkraftsreaktorer. Där orsaken är att frågan om slutförvar och lagring inte har avgjorts trots en mångårig beredningsprocess; ärendet har bland annat prövats av mark- och miljödomstolen under flera år. Regeringen har inte heller någon tidsplan för när ett avgörande kan ske”, skriver partiet

– Vi vill understryka att det är viktigt att komma framåt i frågan för att på ett ansvarsfullt sätt kunna ta hand om det använda kärnbränslet. Regeringen bör kunna presentera en rimlig tidsmässig förväntansbild för det återstående arbetet och vad man avser att undersöka närmre, säger Mattias Bäckström Johansson (SD).

Här finns betänkandet i sin helhet.

ARKIVFOTO

PETER A ROSÉN

Dela gärna artikeln: