Bäckström (SD): ”Bevare oss för den revolution som Pierre Stjernfeldt förordar”

2020-10-02 1 av Oskarshamns-Nytt

DEBATTINLÄGG

I en krönika försöker Pierre Stjernfeldt framhålla det som att besparingar, och det som många skulle betrakta som försämringar från Socialdemokraterna och Moderaterna, i själva verket är Sverigedemokraternas fel.

Detta trots att Socialdemokraterna styrt Oskarshamns kommun i snart nästan 100 år, sedan allmän och lika rösträtt infördes, och haft regeringsmakten större delen av motsvarande period.

För de omröstningar han vill föra i led som bevis för vilken uppfattning vi skulle ha, så bortser han från de förberedande omröstningar där vår uppfattning framförs, vilka såväl borgerliga och socialistiska partier röstat emot.

Antingen förstår han inte hur omröstningarna går till, vilket är förståeligt för den som inte bevakar det regelbundet, eller än värre väljer han att medvetet fara med osanning.

Jag gläds däremot åt att odemokratiska element som Kommunistiska partiet, vilka Pierre Stjernfeldt företräder, är ytterst marginaliserade. Bevare oss för den revolution som Pierre Stjernfeldt förordar och där man uppmanar arbetarklassen och dess förbundna till att vara förberedda på väpnad kamp.

Det om något skulle på riktigt hota det svenska samhället som vi känner det idag och våra äldre.

Mattias Bäckström Johansson

Sverigedemokraterna