Barnklinikerna i länet rapporterar om ett högt söktryck på grund av feber och mag-tarmsymptom

Barnklinikerna i länet rapporterar om ett högt söktryck på grund av feber och mag-tarmsymptom

2022-04-29 Av av Oskarshamns-Nytt

LÄNET

”Knappt häften av befolkningen som är 65 år eller äldre har tagit en fjärde dos vaccin mot allvarlig sjukdom i covid-19”, skriver Region Kalmar län i ett pressmeddelande på fredagen.

”Av Folkhälsomyndighetens statistik som sträcker sig till den 24 april framgår att 47,6 procent av befolkningen 65 år och äldre i Kalmar län tagit en fjärde dos mot covid-19. Siffran för hela landet är 41,2. I gruppen över 90 år handlar det om 72 procent och för 80–89 år om 73,6 procent av länets befolkning. I gruppen 70–79 år är det 41,8 procent och när det gäller 65-69 år 30,8 procent. Enligt Folkhälsomyndighetens statistik har hittills 30 064 personer fått fyra doser”, skriver regionen.

Bokning sker via 1177.se

”Det finns möjlighet att ta en första, andra, tredje och fjärde dos vid länets hälsocentraler. För en tredje dos krävs att man är över 18 år och att det har gått minst tre månader sedan andra dosen gavs. En fjärde dos ges för närvarande till personer som är 65 år eller äldre och där det gått fyra månader sedan dos 3. Också de som har hemtjänst, hemsjukvård eller bor på särskilt boende erbjuds en fjärde dos. Bokning sker via 1177.se.”

”Covid-19 fortsätter att minska i Kalmar län samtidigt som vi har en spridning av influensa utanför ordinarie influensasäsong”

LISA LABBÉ SANDELIN, SMITTSKYDDSLÄKARE I REGION KALMAR LÄN

– Covid-19 fortsätter att minska i Kalmar län samtidigt som vi har en spridning av influensa utanför ordinarie influensasäsong. Barnklinikerna rapporterar om ett högt söktryck på grund av feber och mag-tarmsymptom. Eftersom effekten av vaccinationen mot säsongsinfluensa börjar avta så här års är det viktigt att den som har hög risk att insjukna i influensa kontaktar sjukvården vid symtom, då tidigt insatt behandling kan minska risken för allvarlig sjukdom, säger smittskyddsläkaren Lisa Labbé Sandelin i sin lägesbild från den gångna veckan. 

Stanna hemma

”Uppmaningen är att stanna hemma vid sjukdomssymtom oavsett om det rör sig om covid-19, influensa eller annan sjukdom. Rekommendationen till vårdnadshavare med sjukt barn är att i första hand vända sig till sin hälsocentral eller ringa 1177”, skriver regionen.

Foto: Freepik

Dela gärna artikeln:

Annons: Hela Sverige ska leva Oskarshamn