Bekräftad coronasmitta inom hemtjänsten i Oskarshamns kommun

Bekräftad coronasmitta inom hemtjänsten i Oskarshamns kommun

2020-04-16 Av av Peter A Rosén

Annons McDonalds Big Mac 35 kr

OSKARSHAMN

Det finns nu bekräftad coronasmitta inom hemtjänsten i Oskarshamns kommun.

Det säger socialchefen Anna Lindquist till Oskarshamns-Nytt på torsdagsmorgonen.

– Det handlar om ett fåtal fall. Jag vill inte gå in på några detaljer – men vi följer de riktlinjer som finns för skyddsutrustning. Det är skärpta riktlinjer som gäller vid bekräftad smitta. Det är exempelvis färre personer i personalen som går till dem som har en bekräftad smitta, säger hon.

Det rör sig alltså om bekräftade coronafall bland personer som får hjälp av hemtjänsten?

– Ja, svarar Anna Lindquist, som berättar att detta konstaterades alldeles nyligen.

– Men vi har inte några bekräftade fall på våra äldreboenden.

Även symtomfria personer kan sprida smittan, vilket vissa forskare har lyft fram på sistone. Hur ser ni på det?

– Vi rättar oss efter Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Vid bekräftad smitta ska personalen ha visir, munskydd och långärmat. Men vi följer debatten och förhoppningsvis kan våra basala hygienrutiner skydda både brukare och personal.

– Vi får många frågor från dem som är osäkra. Men är man osäker, så ska man ringa 1177 – och hittills finns det inget nytt när det gäller riktlinjerna. Har man inga sjukdomssymtom, så ska man gå till jobbet.

Har ni många sjukskrivningar nu?

– Vi ligger mellan 13 och 14 procent inom äldreomsorgen (särskilda boenden och hemtjänst). De låg på tio procent tidigare. Sjukskrivningssiffrorna är lägre inom hemsjukvården och OF (omsorgen kring personer med funktionsnedsättning).

Anna Lindquist berättar dessutom att kommunen har ”hyfsat god tillgång” på skyddsutrustning.

– Vi kan skydda vår personal på ett bra sätt. Skyddsutrustningen används där den ska, enligt riktlinjerna – men vi får jaga ny utrustning varje dag.

– Skyddsutrustning används alltid om en brukare har en luftvägsinfektion. Och det kan ju även handla om något helt annat än konstaterad corona.

Ni har tillräckligt med munskydd?

– Ja, men det är ett ständigt jagande, som sagt var.

Och visir?

– Ja, vi har egen tillverkning – och vi kompletterar den med beställningar från annat håll också. Vi behöver komma upp i volym.

Kalmar län har, jämfört med Stockholm, varit förskonat hittills på coronafronten. Det måste ha betytt mycket för er?

– Ja, vi har haft gott om förberedelsetid. Det betyder mycket.

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

FOTO: FREEPIK
Dela gärna artikeln: