Bensinupproret i Kalmar riskerar vite

Bensinupproret i Kalmar riskerar vite

2021-04-30 Av av Oskarshamns-Nytt

Annons: Smålandshamnar

LÄNET

”Föreningen Uppror, som ligger bakom ”Bensinupproret” måste vidta åtgärder så att antalet deltagare vid evenemangen i Kalmar, Stockholm, Göteborg, Växjö, Falun och Luleå den 1 maj, inte överstiger åtta deltagare. Om de inte gör det har de sex länsstyrelserna beslutat om ett vite på 20 000 kronor per evenemang.”

Det skriver länsstyrelsen i Kalmar län i ett pressmeddelande på fredagen.

”Polismyndigheten har gjort bedömningen att evenemanget klassas som en allmän sammankomst och därmed gäller den tillfälliga covid-19-lagen. Enligt 3 kap. 1 § förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 ska den som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning som omfattas av ordningslagen, begränsa antalet deltagare till högst åtta.”

Omfattas av lagstiftningen

– Utifrån det som framkommit i ärendet bedömer länsstyrelserna att evenemangen omfattas av lagstiftningen som syftar till att förhindra smittspridning av sjukdomen covid-19, säger Anna Mäki, chef för rättsenheten på Länsstyrelsen Kalmar län.

”Eftersom många människor förväntas anslutas till evenemanget är det förenat med särskilt stor risk för smittspridning”

ANNA MÄKI, CHEF FÖR RÄTTSENHETEN PÅ LÄNSSTYRELSEN I KALMAR LÄN

”I den öppna Facebookgruppen ”Bensinupproret 2.0” uppmanas gruppens medlemmar att delta och följa de sex demonstrationerna lördagen den 1 maj”, skriver länsstyrelsen.

– Eftersom många människor förväntas anslutas till evenemanget är det förenat med särskilt stor risk för smittspridning, säger Anna Mäki.

Allvarligt läge

”Länsstyrelserna bedömer också att föreningen Uppror inte frivilligt kommer att se till att evenemanget inte överstiger åtta deltagare. Därför är föreläggandet förenat med ett vite om 20 000 kronor, som får bedömas vara både tillräckligt kännbart och proportionerligt i förhållande till överträdelsens art.”

”Smittskyddsläget i Kalmar län är allvarligt och den 26 april införde Region Kalmar skärpta regionala rekommendationer. Smittskyddsläkare Lisa Labbé Sandelin säger att förutom att samla åskådare medför evenemanget också en risk för samåkning, vilket är ett högriskmoment ur smittskyddssynpunkt.”

FOTO: PETER A ROSÉN

Dela gärna artikeln: