BESKEDET: Förlängd svarstid för Natura 2000-förslag

BESKEDET: Förlängd svarstid för Natura 2000-förslag

2022-06-28 Av av Oskarshamns-Nytt

LÄNET

”Länsstyrelserna har fått förlängd svarstid av regeringen till den 28 oktober för uppdraget att föreslå nya Natura 2000-områden för fåglar. Länsstyrelsen Kalmar län förlänger därmed också svarstiden till den 25 september för remissinstanserna”, skriver länsstyrelsen i Kalmar län i ett pressmeddelande på tisdagen.

”Regeringen har efter krav från EU beslutat att Sveriges Natura 2000-områden för fåglar behöver utredas. Tolv länsstyrelser, som har kust mot havet, fick i uppdrag att föreslå de nya områden som behövs. Förslaget skulle redovisas för Naturvårdsverket senast den 22 augusti 2022, vilket nu alltså förlängts till den 28 oktober”, skriver länsstyrelsen.

”Komplext”

– Uppdraget från regeringen att utreda nya Natura 2000-områden är stort, komplext och berör många i vårt län. Vi har därför begärt av regeringen att få längre tid för beredning och förankring av förslaget. Nu får vi det och det var viktigt, säger landshövding Peter Sandwall. Vi kan därmed förlänga svarstiden för våra remissinstanser till den 25 september.

– Detta var ett mycket välkommet besked för oss, säger landsbygdsdirektör Karin Bergman. Även om vi tidigt informerade många aktörer redan i höstas var vi färdiga med förslaget först i maj, och behövde ha svar av remissinstanserna före sommaren för att hinna sammanställa dem till den 22 augusti. Vi har full förståelse för att många har upplevt remisstiden alltför kort. Vi förlängde svarstiden för alla som begärde det. Nu får berörda mer tid på sig samtidigt som vi får ytterligare tid att analysera och inarbeta alla synpunkter som kommer till oss, i samtal, via mejl, på möten och i formella remissvar.

Grafik: Länsstyrelsen

Dela gärna artikeln:

Annons: Hela Sverige ska leva Oskarshamn