Beskedet: Förvaltningsrätten tar upp anmälan mot Oskarshamns kommun

Beskedet: Förvaltningsrätten tar upp anmälan mot Oskarshamns kommun

2021-01-15 0 av Peter A Rosén


OSKARSHAMN

Förvaltningsrätten kommer att ta upp Sead Subasics och Carina Lindeståls anmälan mot Oskarshamns kommun, gällande konsekvensanalysen som lyste med sin frånvaro när kommunen tog ett beslut om att flytta äldre medborgare mellan olika lägenheter inom äldreomsorgen i Oskarshamn.

Oskarshamns-Nytt får beskedet av Sead Subasic på fredagen.

”Förvaltningsrätten ringde till mig och berättade att man kommer att ta upp fallet. Man har begärt in kompletterande uppgifter från Oskarshamns kommun. Det känns bra att förvaltningsrätten tar upp det”, säger han.

”Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har tackat för anmälan. De tycker att det var bra att den kom in, men de kommer inte att gå vidare med ärendet den här gången. De påpekade dock att det kan vara bra att ha den ifall det skulle inträffa något mer framöver.”

”Hade kommunen gått ut med information om flytten i tid, så hade vi kunnat överklaga mycket tidigare”

SEAD SUBASIC

”Justitieombudsmannen, JO, har inte svarat än”, säger Sead Subasic, som berättar att han var med när flytten mellan olika lägenheter inne på Solbacka genomfördes i onsdags.

Hans mamma är en av ett 20-tal personer som berörs av flytten.

”Jag hade gärna sluppit detta. Jag fick ta ledigt en hel dag för detta. Hade kommunen gått ut med information om flytten i tid, så hade vi kunnat överklaga mycket tidigare.”

Genomfördes flytten på ett smittsäkert sätt?

”Ja, man försökte så gott det gick. Men det var många personer i omlopp”, säger Sead Subasic, som tycker att kommunen åtminstone kunde ha väntat med flytten till våren, då smittspridningen, förhoppningsvis, har klingat av en aning.

ARKIVFOTO

FREEPIK