BESKEDET FRÅN SCB: Folkmängden ökar i Oskarshamns kommun

BESKEDET FRÅN SCB: Folkmängden ökar i Oskarshamns kommun

2022-02-22 Av av Oskarshamns-Nytt

OSKARSHAMN

Folkmängden ökar i Oskarshamns kommun, enligt färska befolkningssiffror från Statistiska centralbyrån, SCB, för 2021.

”I Oskarshamns kommun bor numera 27 220 personer. Det är en ökning med 73 personer, motsvarande 0,3 procent, jämfört med år 2020”, skriver SCB i ett pressmeddelande.

”Det som gör att folkmängden i Oskarshamn ökar jämfört med året innan är framför allt inflyttningen. 1 230 personer flyttade dit under förra året, medan 1 120 flyttade därifrån”

TOMAS JOHANSSON, BEFOLKNINGSSTATISTIKER PÅ SCB

– Det som gör att folkmängden i Oskarshamn ökar jämfört med året innan är framför allt inflyttningen. 1 230 personer flyttade dit under förra året, medan 1 120 flyttade därifrån, säger Tomas Johansson, befolkningsstatistiker på SCB.

”I hela Kalmar län ökar befolkningen med minst 0,2 procent i fem av tolv kommuner jämfört med året innan. Den största ökningen står Mörbylånga kommun för (1,5 procent), medan folkmängden i Högsby kommun minskade mest (1,5 procent)”, skriver SCB.

Följande bild visar utvecklingen kommun för kommun.

Ökning i flera kommuner

I hela Sverige är vi, enligt den senaste befolkningsstatistiken, 10 452 326 invånare. Det är en ökning med 0,7 procent jämfört med 2020.

Folkmängden ökar på flera håll. Jämfört med året innan har 205 kommuner vuxit och 85 krympt.

Den största befolkningsökningen i hela landet hittar vi i Knivsta kommun i Uppsala län. Här har folkmängden vuxit med 3,7 procent på bara ett år.

Under samma period har befolkningen i Bengtsfors kommun i Västra Götalands län krympt med 1,9 procent.

– Det finns två skäl till att befolkningen ökar i Sverige. Det föds fler än det dör, och fler invandrar än utvandrar. Den största delen av folkökningen förklaras av invandringsöverskottet, säger Tomas Johansson.

Syrien vanligaste ursprungsland bland utlandsfödda

En nyhet i SCB:s befolkningsstatistik är tabellen över vanligaste födelseland bland utrikesfödda i varje kommun och län. 15 procent av invånarna i Oskarshamn är födda i ett annat land.

– 20 procent av de utrikesfödda i Oskarshamns kommun kommer från Syrien. Det är inte ovanligt. I 121 av landets kommuner utgör Syrienfödda den största gruppen bland de utrikesfödda, säger Tomas Johansson.

Syrien är vanligaste födelseland i flest kommuner. Personer födda i Finland är vanligast i 69 kommuner. På delad tredje plats ligger Norge och Polen, som är vanligast i 16 kommuner var.

Tabeller

Så utvecklades befolkningen i Oskarshamn mellan 2020 och 2021

Folkmängd 202027 147
Födda263
Döda314
Inflyttade1 230
Utflyttade1 120
Folkmängd 2021*27 220+73

*) Födda, döda och flyttnetto summerar i vissa kommuner inte alltid till skillnaden i total befolkning. Mer om det i metoddelen längre ner.Andra nyckeltal för Oskarshamn

Nyckeltal20212020
Andel födda i Sverige84,8 %85,1 %
Andel utrikes födda15,2 %14,9 %
Skilsmässor4758
Giftermål10296
Andel män51,0 %50,8 %
Andel kvinnor49,0 %49,2 %

Fakta och metod

Befolkningsstatistiken baseras på folkbokförd befolkning. För att ingå i statistiken ska man någon gång under året har varit folkbokförd i Sverige.

Folkökningen definieras som skillnaden mellan folkmängden vid årets början och årets slut.

Händelser (födslar, dödsfall, in- och utvandringar) som skett före 2021, men som rapporterades under året, påverkar folkmängden men redovisas inte som händelser under 2021. De redovisas i en justeringspost.

I tabellen som visar folkmängdens utveckling stämmer inte folkökningen exakt överens med summan av antalet födda, döda, och flyttningar för alla kommuner. Detta beror på eftersläpning i rapporteringen. De gånger en förändring rapporteras långt efteråt dyker den upp i folkmängden, men redovisas under en justeringspost i stället.

Både inrikes och utrikes flyttningar ingår i flyttningssiffror. Detta innebär att vissa kommuner, till följd av invandringsöverskott, kan ha nettoinflyttning trots inrikes avflyttning.

Foto: Pierre Stjernfeldt

Dela gärna artikeln:

Annons: Hela Sverige ska leva Oskarshamn