Beskedet: Partierna är överens om att det behövs fler fritidsgårdar i Oskarshamns kommun

Beskedet: Partierna är överens om att det behövs fler fritidsgårdar i Oskarshamns kommun

2022-08-25 Av av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

Hur många av de lokala partierna vill ha fritidsgårdar i fler tätorter i Oskarshamns kommun?

Svar:

Alla.

Åtta av åtta möjliga.

Det kan vi slå fast efter torsdagskvällens politikerutfrågning på Forum i Oskarshamn, som arrangerades av kommunbygderådet Hela Sverige ska leva Oskarshamn – och där Jessica Bergsjö och Torsten Carlsson var moderatorer.

Jessica Bergsjö och Torsten Carlsson. Foto: Peter A Rosén

– Som fembarnsfar och boende på landsbygd under i stort sett hela mitt liv, så kan jag bara säga att det här är jätteviktigt. Naturligtvis ska vi ordna detta när behovet uppstår, sa Robin Hanzl (M).

– Hur tänker ni finansiera det?

Torsten Carlsson (socialdemokrat och tidigare kommunalråd i kommunen) ställde frågan.

– Jag är inte så hemma inom politiken, i och med att jag är helt ny – så den frågan kan jag tyvärr inte svara på. Jag tar med mig den hem, svarade Robin Hanzl.

”Uppdelade efter åldrar”

– Vi vill också bygga fler fritidsgårdar. Vi har pratat om att det vore bra att bygga en ny skola i Kristineberg. Tanken är att vi skulle kunna ha en fritidsgård i den skolan. Därmed skulle vi kunna ha fritidsgårdar som är uppdelade efter åldrar (det finns redan en fritidsgård i Kristineberg), sa Kustlandspartiets gruppledare Mathias Karlsson.

Magnus Larsson (C), Mathias Karlsson (Kustlandspartiet) och Ingemar Lennartsson (KD).
Foto: Peter A Rosén

– Sedan vill vi se en ambulerande fritidsgård som tar hand om ytterområdena i kommunen, tillade han.

Magnus Larsson (C) reagerade på det här med ambulerande fritidsgårdar.

”Det är ett utmärkt komplement – men det kommer aldrig att kunna ersätta en fast fritidsgård ute på landsbygden”

MAGNUS LARSSON (C)

– Det är något som testas i kommunen nu. Och det är ett utmärkt komplement – men det kommer aldrig att kunna ersätta en fast fritidsgård ute på landsbygden. Tror man det, så tror jag att man är ordentligt snett ute. För oss i Centerpartiet är det självklart att kommunen också ska kunna ha fritidsgårdar på landsbygden.

– I en motion föreslog vi att vi skulle börja med en i Fårbo. Tyvärr fick vi inte igenom den. Fritidsgårdarna får gärna tillskapas i samarbete mellan fritid och skolan, precis som i Kristdala – men också gärna med det lokala föreningslivet, sa Magnus Larsson.

Magnus Larsson (C), Mathias Karlsson (Kustlandspartiet) och Ingemar Lennartsson (KD).
Foto: Peter A Rosén

– Ja, vi har fattat ett beslut om en ambulerande fritidsgård. Vi var med i majoriteten när förslaget om Kristdalaupplägget drevs igenom – där skolan och fritidsgården samarbetar. Det har varit väldigt, väldigt framgångsrikt. Vi måste också titta på hur det ser ut på andra ställen. I Påskallavik och Figeholm samarbetar man både med föräldrar och föreningsliv. Vad har vi kvar? Jag tycker absolut att vi ska ha fritidsgårdar där det finns ett samarbete mellan skola, fritidsgård, föreningsliv och föräldrar. Så att vi använder de resurser som finns, sa Lena Granath (V).

Anton Sejnehed (S), Leif Axelsson (SD) och Lena Granath (V). Foto: Peter A Rosén

Det är oerhört viktigt med fritidsgårdar på landsbygden, betonade Leif Axelsson (SD).

”Våra barn och ungdomar ska inte behöva vara utan en fritidsgård bara för att de bor på landsbygden”

LEIF AXELSSON (SD)

– Våra barn och ungdomar ska inte behöva vara utan en fritidsgård bara för att de bor på landsbygden. Sedan är det väldigt dyrt att åka in till stan. Självklart ska vi ha fritidsgårdar på landsbygden. Jag skulle gärna vilja se ett nytt tänk, med en fritidsgård som byggs ihop med ett äldreboende – så att man möts över generationerna. Det skulle vara kul att testa en sådan idé, där den äldre lär den yngre och där den yngre lär den äldre, sa han.

– Vi vill gärna satsa på nya fritidsgårdar där det behovet finns. Magnus motionerade om en fritidsgård i Fårbo – och vi fick inte chansen att ställa oss bakom den, på grund av att den inte nådde ända fram till beslut. Jag hade förberett ett brandtal för din motion, sa Pontus Welin (L) och skrattade och tittade på Magnus Larsson.

Ingemar Lennartsson (KD), Pontus Welin (L) och Robin Hanzl (M). Foto: Peter A Rosén

Ingemar Lennartsson (KD) underströk att hans parti också vill ha fler fritidsgårdar i kommunen.

”Man måste tänka lite nytt”

INGEMAR LENNARTSSON (KD)

– Men man måste också tänka lite nytt. Många kör A-traktor – framför allt på landsbygden. Önskar de sig en fritidsgård? Kanske behövs det en ungdomsledare eller en fritidsledare där i stället? Antalet A-traktorer har ökat enormt mycket under de senaste åren. Samhället utvecklas – och vi som politiker måste hänga med, sa han.

Ingemar Lennartsson (KD), Pontus Welin (L) och Robin Hanzl (M). Foto: Peter A Rosén

”Olika sätt”

– Jag håller med Ingemar här. Man måste fundera på olika fritidsgårdar på olika platser – att det kan finnas olika komplement. Nu håller vi på med att testa och bygga upp en verksamhet just kring motorintresserade ungdomar. Vi måste lyssna på vad ungdomarna tycker på olika platser – det är de som ska vara där. Hur vill de ha det när vi bygger upp en fritidsverksamhet? Det kan vara på olika sätt, sa Anton Sejnehed (S).

Robin Hanzl (M), Anton Sejnehed (S) och Leif Axelsson (SD). Foto: Peter A Rosén
Ett 30-tal åhörare lyssnade på utfrågningen. Foto: Peter A Rosén
Partierna stod i bokstavsordning: Magnus Larsson (C), Mathias Karlsson (Kustlandspartiet), Ingemar Lennartsson (KD), Pontus Welin (L), Robin Hanzl (M), Anton Sejnehed (S), Leif Axelsson (SD) och Lena Granath (V). Foto: Peter A Rosén
Dela gärna artikeln med dina vänner: