Beslut efter votering i fullmäktige: Privat hemtjänst införs i Oskarshamns kommun

Beslut efter votering i fullmäktige: Privat hemtjänst införs i Oskarshamns kommun

2021-12-06 Av av Peter A Rosén
Annons: Oskarshamns kommun

OSKARSHAMN

En majoritet av fullmäktigepolitikerna röstade på måndagskvällen ja till att införa privat hemtjänst, LOV, lagen om valfrihetssystem i Oskarshamns kommun.

Frågan gick till votering – och där blev det 39–4.

Endast vänsterpartisterna röstade nej (en ledamot avstod från att rösta).

– Det är en historisk dag i dag, då vi i Oskarshamns kommun fattar beslut om att öppna upp för privatiseringar inom omsorgen och inför lagen om valfrihet i hemtjänsten. Frågan har utretts av majoriteten – och trots stor osäkerhet om hur det kommer att påverka den kommunala hemtjänsten, och vad det kommer att innebära i ökade administrationskostnader, är Vänsterpartiet ensamma om att säga nej, sa Lena Granath (V).

”Kommuner som har infört LOV har fått lägga stora resurser på att kontrollera att de privata aktörerna verkligen utför det arbetet som de tar betalt för”

LENA GRANATH (V)

– Kommuner som har infört LOV har fått lägga stora resurser på att kontrollera att de privata aktörerna verkligen utför det arbetet som de tar betalt för. Efter vad jag vet så har övriga partier inte ens velat utreda vad det här kommer att kosta.

– När övriga partier pratar om valfrihet handlar det om att välja vem som ska hjälpa oss när vi blir gamla – men de pratar inte om att vi med LOV får ett vinstdrivande system, där de flesta privata företag som finns inom välfärden i dag har som mål att göra vinst.

Lena Granath (V). Foto: Vänsterpartiet

Lena Granath fortsatte:

– Att införa LOV – och bedriva privat vård och omsorg – innebär att verksamheten kan tvingas anpassas. Och just inom den här verksamheten är det personal som svarar för de största kostnaderna. Därmed är det också det företagen kan spara på för att få överskott till sin vinst. Vilka blir det då som får betala för detta? Jo, det blir våra gamla – som då kanske inte får den omsorg som de förtjänar. Eller personalen som får sämre arbetsmiljö. Och alla skattebetalare som får se sina skattepengar hamna som vinster i företagarnas fickor.

”Valfriheten och tryggheten uppnår vi bäst med en stark kommunal hemtjänst, utan vinstintresse”

LENA GRANATH

– Att införa LOV kan leda till att anställningar för vård- och omsorgsutbildad personal kan bli ännu osäkrare. Om behov minskar uppstår uppsägningsrisker.

Lena Granath påpekade att Vänsterpartiet vill ha valfrihet och trygghet på riktigt.

– Valfrihet för våra äldre att få välja när de ska duscha, att få välja vad de ska äta och få välja när de ska gå och lägga sig. Valfriheten och tryggheten uppnår vi bäst med en stark kommunal hemtjänst, utan vinstintresse, sa hon.

”Det är inte kunder på en marknad”

ANTON SEJNEHED (S)

Anton Sejnehed (S) sa så här:

– Jag tänker att man inte kan sitta tyst en sådan här dag. Jag vill ändå säga några ord om detta historiska beslut. Det är ingen som behöver vara osäker på var vi socialdemokrater står i den här frågan. Vi är tydligt emot införandet av LOV. Vi tycker inte att LOV hör hemma i de här verksamheterna. Det handlar om att vi inte tycker att människor – som har behov av vård och omsorg – ska vara kunder. För oss är det människor som har behov av vård och omsorg – det är inte kunder på en marknad.

Anton Sejnehed (S). Foto: Peter A Rosén

– Men vi måste också förhålla oss till den verklighet som finns. Det här är den andra mandatperioden på raken som Oskarshamns kommun har en högermajoritet i fullmäktige. Under förra mandatperioden kunde vi socialdemokrater, trots det, hitta en majoritet som förhindrade privatiseringar inom kommunens verksamheter. Under den här mandatperioden ser spelfältet annorlunda ut. När vi gjorde en överenskommelse (med samarbetspartiet Moderaterna, reds. anm.) om hur mandatperioden skulle se ut, så begränsade vi privatiseringarna till LOV inom hemtjänsten – vi förhindrar ett brett införande av LOV. Det var viktigt för oss med den begränsningen.

”För oss är det viktigt med schyssta villkor”

ANTON SEJNEHED

– För oss är det dessutom viktigt med schyssta villkor. Det innebär att det finns krav på kollektivavtal. Vi såg till att det kom med i överenskommelsen när vi sa ja till LOV. För oss är det inte konstigt. För oss är det självklart att medarbetare, som nu kan komma att söka sig till andra arbetsgivare, ska ha rätt till schyssta villkor. Man kan också fundera på hur trenderna ser ut. SKR (Sveriges kommuner och regioner) hade en artikel i somras som visade på en ny trend – att kommuner börjar återkommunalisera verksamheter. Det gör man av två anledningar. Man gör det på grund av kvalitetsbrister, det var inte så bra att privatisera vård och omsorg. Det var dessutom kostnadseffektivare med kommunal verksamhet. Vi socialdemokrater är inte för LOV. Vi yrkar inte bifall till LOV – men vi stödjer kommunstyrelsens förslag – för det är en överenskommelse som vi har gjort och som vi står upp för. Vi tycker inte om det, men när man förhandlar så är det ett givande och ett tagande, sa Anton Sejnehed.

”Äntligen”

MAGNUS LARSSON (C)

Magnus Larsson (C) sa så här:

– Äntligen, skulle man kunna säga i kväll. Äntligen får även hemtjänsttagarna i Oskarshamns kommun den valfrihet som de så väl förtjänar. Äntligen kliver Oskarshamns kommun upp på kartan och inför lagen om valfrihet inom hemtjänsten. Det är glädjande att vi äntligen är framme vid det här beslutet – efter många års kamp och slit, skulle man kunna säga.

Magnus Larsson (C). Foto: Peter A Rosén

– Äntligen blir de äldre i Oskarshamns kommun sedda som människor, Anton. De blir sedda som människor som kan ta ett beslut – som kan göra ett val. Är det några som ser dem som människor, så är det vi som förespråkar LOV. Den linjen som Socialdemokraterna hittills har drivit säger något helt annat. För där ska de puttas in i ett fack, där alla ska vara likadana. Det vet inte jag om det är beteckningen på att se en person som en människa, sa Magnus Larsson.

”Jag reagerade på det Anton sa”

LEIF AXELSSON (SD)

Leif Axelsson (SD) klev också upp i talarstolen:

– Jag reagerade på det Anton sa. Tycker du att kunder låter sämre än brukare? För mig låter kunder lite mer modernt än brukare. Varför, Anton Sejnehed, har du denna oro för privata utförare? Vad är det som säger att de privata utförarna måste misslyckas? Varför måste vi utgå ifrån att de kommer att misslyckas? Varför måste vi utgå ifrån att kunderna inte får den vården och omsorgen som de förtjänar och betalar för? Jag förstår inte den oron. Naturligtvis finns det dåliga utförare, både privata och kommunala. Men vi kan inte utgå ifrån att de ska misslyckas. Anton, jag tycker att det är lite nonchalant sagt gentemot alla småföretagare i den här branschen.

Leif Axelsson (SD). Foto: Peter A Rosén

”Vi vänder oss emot att de som är i behov av vård och omsorg ska vara en kund på en marknad för att någon ska kunna tjäna pengar på dem”

ANTON SEJNEHED

Anton Sejnehed replikerade:

– För oss handlar valfrihet om att de som är i behov av vård och omsorg får vara med och påverka vilka insatser han eller hon vill ha, när han eller hon vill ha dem och på vilket sätt de vill ha dem. Det tror vi på. Det är valfrihet för oss.

– För oss handlar det inte om att privata företag ska misslyckas – men grunden i ett företag är att tjäna pengar, det kan man aldrig komma ifrån. Vi vänder oss emot att de som är i behov av vård och omsorg ska vara en kund på en marknad för att någon ska kunna tjäna pengar på dem. Det handlar inte om att privata företag per automatik skulle vara sämre eller att de skulle vara dåliga. Men vi vänder oss emot principen att man ska kunna tjäna pengar på dem som är i behov av vård och omsorg.

Leif Axelsson igen:

– Anton, naturligtvis kommer kunden, som köper tjänsten, kunna välja. Det är klart att han eller hon får välja. Det är väl inget företag som talar om för vederbörande att nu ska du gå och lägga dig, nu ska du gå upp och nu ska du göra det. Naturligtvis kommer de att få välja. Den oron förstår jag inte.

Foto: Freepik

Dela gärna artikeln: