Beslut: En sammanslagning av skolorna i Figeholm och Fårbo ska nu utredas

Beslut: En sammanslagning av skolorna i Figeholm och Fårbo ska nu utredas

2020-03-27 Av av Peter A Rosén

FIGEHOLM/FÅRBO

Häromdagen skrev vår tidning att det var på gång.

Nu har beslutet tagits i bildningsnämnden i Oskarshamns kommun.

Det innebär bland annat att skolorna i Figeholm och Fårbo kan slås samman framgent.

Bildningsnämndens politiker har gett bildningsförvaltningens tjänstemän i uppdrag att utreda om det är möjligt att slå ihop skolorna i Figeholm och Fårbo.

Det är konsekvenserna av ett sådant, eventuellt, sammanslagningsbeslut som ska utredas.

När utredningen är klar, ska politikerna i nämnden ta ställning till om det är en bra idé att slå ihop skolorna eller inte.

”Vissa vinster”

– Förvaltningen tror att det finns vissa vinster med att slå samman enheterna, bland annat när det handlar om bemanning och rekrytering, säger bildningsnämndens ordförande Anton Sejnehed (S).

Bakgrunden till det hela är att nämnden måste spara sju miljoner kronor nästa år. Förutom skolsammanslagning finns det även planer på att ha färre chefer samt att dra ned på budgeten för vuxenundervisningen.

Kristdemokraterna vill även att rektorsorganisationen ska ses över, men det förslaget röstades ned av de andra partierna i nämnden.

Torsdagens nämndsammanträde genomfördes med reducerad uppställning, med elva ordinarie ledamöter (endast en ersättare deltog, som inhoppare för en ordinarie ledamot).

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

Anton Sejnehed (S) är ordförande i bildningsnämnden. FOTO: PETER A ROSÉN
Dela gärna artikeln:

Annons: Hela Sverige ska leva Oskarshamn