BESLUT: Fler nedstängningar inom skolans värld i Oskarshamn

BESLUT: Fler nedstängningar inom skolans värld i Oskarshamn

2022-01-26 Av av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

Två klasser på Kristinebergskolans högstadium i Oskarshamn går över till fjärr-/distansundervisning mellan 26 och 31 januari.

Och närundervisningen stängs ned tillfälligtvis för två klasser på Vallhallaskolans lågstadium i Oskarshamn 26 och 27 januari. Beslutet är kopplat till personalbrist.

Eleverna arbetar med hemuppgifter under onsdagen och torsdagen.

Mellan 26 och 31 januari stängs närundervisningen för två klasser, samt korttidstillsyn (fritidshem), på gymnasiesärskolan i Oskarshamn, på grund av personalbrist.

Eleverna får fjärrundervisning under de aktuella dagarna.

Från 26 till och med 31 januari får två klasser på Oscarsgymnasiet fjärrundervisning.

Beslutet är fattat efter samråd med smittskyddsenheten i Region Kalmar län, som bedömer att stängningen kan bidra till att bryta eventuella smittkedjor i klassen.

Från 26 till och med 31 januari får en mellanstadieklass och två högstadieklasser på Vallhallaskolan fjärr-/distansundervisning.

Från 21 till och med 25 januari stängdes närundervisningen för en klass på Kristinebergskolans mellanstadium. Det är nu beslutat att klassen fortsätter med fjärr-/distansundervisning till och med 31 januari. 

”Beslutet är fattat efter samråd med smittskydd i Region Kalmar län, som bedömer att stängningen kan bidra till att bryta eventuella smittkedjor i klassen”, skriver kommunen på sin hemsida på onsdagen.

Foto: Freepik

Montage: Oskarshamns-Nytt

Dela gärna artikeln:

Annons: Hela Sverige ska leva Oskarshamn