Beslut: Kristdemokraterna i Oskarshamns kommun har tagit ställning i arenafrågan

Beslut: Kristdemokraterna i Oskarshamns kommun har tagit ställning i arenafrågan

2021-12-19 Av av Oskarshamns-Nytt

OSKARSHAMN

”Kristdemokraterna är positiva till att en ny arena byggs och att den nuvarande arenan används som träningshall. Vi vill medverka till att förutsättningarna för fortsatt ishockey på högsta nivå förbättras och att det samtidigt skapas möjligheter till attraktiva arrangemang i den nya arenan.”

Det skriver Kristdemokraterna i Oskarshamns kommun i ett pressmeddelande på söndagskvällen.

”Det förslag som nu presenterats är en bra utgångspunkt för fortsatta samtal med inriktning att nå största möjliga enighet i de beslut som ska fattas av politiker på olika nivåer. Då frågan stötts och blötts under långt tid i gemensamma överläggningar med samtliga partier inblandade är det beklagligt att Socialdemokraterna väljer ett sätt att presentera förslaget som präglas av partitaktik och röstfiske. I denna typ av stora frågor som har konsekvenser för lång tid framöver är det enligt Kristdemokraternas mening viktigt med största möjliga politiska enighet.”

”En ny arena med ökad publikkapacitet och möjligheter till olika typer av event och arrangemang, kombinerat med förbättrade tränings- och matchförutsättningar för flera än elitlagen, ökar kommunens attraktivitet. Därmed förbättras möjligheterna för kommunen, och därmed skatteunderlaget, att växa. Detta är nödvändigt för att kunna möta utmaningarna inom äldrevård, skola och andra områden som är avgörande för att kommuninvånarna ska kunna leva ett gott liv. Att på bästa sätt möta dessa utmaningar är alltid prio ett för Kristdemokraterna. Kristdemokraterna vill medverka till att inriktningsbeslutet kan fattas så snart som möjligt och att utredningen om bästa placering kan drivas med full kraft i högt tempo. Beslutet att ställa sig bakom förslaget om en ny arena togs på ett extrainkallat möte under söndagskvällen.”

Kristdemokraternas fullmäktigegruppledare Ingemar Lennartsson. Arkivfoto: Peter A Rosén
Dela gärna artikeln: