Beslut: Meningsfulla aktiviteter skapas för motorintresserade ungdomar

Beslut: Meningsfulla aktiviteter skapas för motorintresserade ungdomar

2021-12-21 Av av Oskarshamns-Nytt

OSKARSHAMN

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Oskarshamns kommun har fattat ett beslut om att kommunen ska teckna ett avtal med Fryshuset för att tillsammans arbeta med att skapa meningsfulla aktiviteter för motorintresserade ungdomar.

Det är kommundirektören, Henrik Andersson, som får i uppdrag att teckna ett IOP-avtal (IOP står för idéburet offentligt partnerskap) med organisationen Fryshuset mellan 1 januari 2022 och 31 december 2024, med tillhörande finansiering upp till ett maxbelopp på 1,5 miljoner kronor.

Finansieringen sker via kommunstyrelsens budget för utveckling och bidrag, 2021.

Syftet är att erbjuda meningsfulla och trygga mötesplatser för ungdomar som är motorintresserade.

Dela gärna artikeln: