BESLUT: Oskarshamns kommun går in med ett extrastöd till föreningslivet

BESLUT: Oskarshamns kommun går in med ett extrastöd till föreningslivet

2022-07-12 Av av Peter A Rosén

Annons: Nationaldagen 6 juni

OSKARSHAMNS KOMMUN

Bildningsnämndens ordförande Anton Sejnehed (S) har tagit ett ordförandebeslut som innebär att Oskarshamns kommun går in och hjälper föreningar, så att de inte tappar viktiga intäkter från det lokala aktivitetsstödet (LOK).

LOK-stödet, som är kopplat till aktiviteterna 2021, betalas ut nu under sommaren 2022, i samband med övriga ordinarie bidrag.

370 000 kronor

Det handlar om sammanlagt cirka 370 000 kronor i extra stöd.

Ordförandebeslutet innebär också att deltagaraktiviteterna från 2019, i stället för 2021, ska ligga till grund för fördelningen av det lokala aktivitetsstödet som utbetalas nu under sommaren.

Beslutet innebär också att för de föreningar som hade ett ökat antal aktiviteter under 2021, så ligger det året till grund för fördelningen av LOK.

Det hela finansieras inom fritidskontorets budget för stöd till föreningslivet.

Kommunen beviljar årligen, via bildningsnämnden, ett så kallat lokalt aktivitetsstöd till de föreningar som redovisar ungdomsverksamhet för dem som är mellan 7 och 25 år – samt till föreningar för personer med funktionsnedsättningar, där det inte finns någon övre åldersgräns.

Under 2020 och 2021 minskade antalet aktiviteter hos merparten av föreningarna, på grund av den pågående pandemin.

Ställde in eller ställde om

Många tvingades ställa in eller ställa om sin verksamhet under stora delar av dessa år.

”De föreningar som påverkats mest är de som bedriver stor del av sin verksamhet inomhus. För att föreningarna i Oskarshamns kommun inte skulle tappa viktiga intäkter beslutade bildningsnämnden 2021-02-16 att det LOK-stöd som betalades ut under 2021 skulle baseras på 2019 års deltagaraktiviteter i stället för 2020, samt att föreningar som är nystartade under 2020 skulle få beräknas utifrån deltagaraktiviteter 2020. Vidare beslutade bildningsnämnden 2021-05-26 att för de föreningar som hade ökade aktiviteter under 2020 så skulle stödet baseras på de redovisade deltagaraktiviteterna för 2020. När föreningarna nu redovisat 2021 års aktiviteter som ligger till grund för bidragen som betalas ut under 2022 visar det sig att föreningarna fortfarande har stor minskning av aktiviteter mot 2019. Endast några föreningar redovisar ökade aktiviteter”, skriver bildningsförvaltningen i beslutsunderlaget.

Förvaltningen slår också fast att föreningslivet ”är av stor betydelse för Oskarshamns kommun”.

”Att hjälpa de föreningar som har ungdomsverksamhet att inte tappa intäkter i en svår tid är viktigt. Detta kan på sikt bidra till att föreningarna kan fortsätta att erbjuda föreningsverksamhet till barn och unga”, står det i beslutsunderlaget.

Foto: Freepik

Dela gärna artikeln med dina vänner: