Beslut: SMS-livräddning införs i länet

2020-02-26 0 av Peter A Rosén

KALMAR LÄN

Regionstyrelsens arbetsutskott har nu sagt ja till medborgarförslagen om att införa SMS-livräddning.

Det var under onsdagen som regionstyrelsens arbetsutskott tog ett beslut om att bifalla två medborgarförslag om att införa SMS-livräddning.

Frågan har utretts och Region Kalmar län har kommit fram till att det finns stora fördelar med SMS-livräddning.

Överlevnadsgraden vid hjärtstillestånd förbättras markant, exempelvis.

”Känns fantastiskt bra”

–  Det här känns fantastiskt bra, säger Christer Jonsson (C), regionråd med ansvar för hälso- och sjukvård i Region Kalmar län.

–  Tack vare de här medborgarförslagen kommer frivilliga, HLR-utbildade, personer att kunna larmas ut till människor med hjärtstillestånd. Den utredning som gjorts visar att frivilliga oftast kommer fram före ambulanspersonalen och därmed kan inleda HLR tidigare.

SMS-livräddning är kopplat till att enskilda invånare genom en applikation i telefonen ställer sig till förfogande vid larm om hjärtstopp.

Vid inkommet larm om hjärtstopp till SOS-alarm får den som är ansluten, och befinner sig inom ett begränsat område i förhållande till olyckan, en notis i sin telefon.

SMS-livräddaren ombeds via notis vara behjälplig vid hjärtstoppet i väntan på ambulans.

Fler liv kan räddas

Flera rapporter, inklusive Region Kalmar läns egen kartläggning, har visat att användandet av SMS-livräddare bidrar till att fler liv kan räddas.

–  I såväl Sverige som i Kalmar län finns en stor kunskap om HLR, många invånare har gått utbildningar och vår utredning konstaterar att i Kalmar län är kunskaperna väl utbredda. Med frivilligas hjälp kan överlevnadschansen vid ett hjärtstopp så mycket som tredubblas, säger Christer Jonsson.

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se