Beslut: Uteserveringarna i Oskarshamns kommun får vara större i sommar

2020-05-12 0 av Peter A RosénOSKARSHAMN

Uteserveringarna i Oskarshamns kommun får vara större än vanligt i sommar.

Det skriver kommunen i ett pressmeddelande. Nya politiska överenskommelser har mejslats fram i kölvattnet av coronakrisen. Det här är den fjärde överenskommelsen mellan partierna i fullmäktige.

”Riktlinjerna för uteserveringar i kommunen blir tillfälligt mer generösa inför sommaren 2020.  Uteserveringar ska kunna bli större för att restaurangerna ska kunna följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer utan att behöva minska det totala antalet gäster för mycket. Det är också möjligt att andra delar i riktlinjerna förändras, som exempelvis kravet på hur möblerna ska se ut”, skriver kommunen.

Delegering av beslut

”Kommunfullmäktige beslutade i april att kommunstyrelsen ska kunna använda 20 miljoner kronor för att vidta åtgärder med anledning av det nya coronaviruset. I den senaste överenskommelsen får kommunstyrelsens arbetsutskott rätt att besluta om användning av dessa medel upp till 1 miljon kronor. Delegationen gäller från 17 juni till och med 24 augusti. För att kommunstyrelsens arbetsutskott kan ska kunna besluta om åtgärder ska det finnas en överenskommelse mellan partierna.”

Karensavdrag justeras efter statligt beslut

”Sedan tidigare finns en överenskommelse om att karensavdraget ska vara 700 kronor för alla medarbetare som arbeta nära brukare, barn och elever. Detta eftersom den statliga ersättningen är 700 kronor för alla oavsett lön. Nu höjs den statliga schablonen till 804 kronor, och i och med det höjer också Oskarshamns kommun karensavdraget till 804 kronor. Detta gäller från 1 juni och så länge som statens tillfälliga ersättning för karens gäller”, skriver kommunen.

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

Partierna i fullmäktige är överens om att uteserveringarna ska få vara större i sommar. FOTO: PETER A ROSÉN